Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Link a hírre

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységének diverzifikációja, mikrovállalkozások indítása - VP66.2.1-16

Támogatás fő céljai:

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása) VAGY

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása

Támogatást igénylők köre: A) MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NEM MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉSSEL TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁCIÓJA ESETÉN  a 2004. évi XXXIV. törvény alapján mikrovállalkozásnak minősül;  a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben elért éves árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik (a mezőgazdasági árbevétel kiszámítására a 9. számú melléklet az irányadó);  székhelye/életvitelszerű tartózkodási helye legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január elsejétől (2015) 10.000 főnél kevesebb lakosú településen van;  rendelkezik ügyfél- azonosítóval.  a fejlesztendő tevékenység nem szerepel a bejegyzett (NAV felé bejelentett) tevékenységei között.

B) NEM MEZŐGAZDASÁGI MIKROVÁLLALKOZÁS INDÍTÁSA ESETÉN
 A támogatási kérelem benyújtására jogosult az a magánszemély, aki együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:  legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január első napjától (2015) rendelkezik életvitelszerű tartózkodási hellyel 10.000 főnél kevesebb lakosú településen  18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy;  rendelkezik ügyfél- azonosítóval;  első ízben indít vállalkozást

A támogatás mértéke, összege
- Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
- Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.
- Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a.
- A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével, de legkésőbb 48 hónapon belül tervezhető és igényelhető.

Támogatási kérelem benyújtása:
2016.10.24 –től (első körben a 2016.11.24-ig beérkezett pályázatokat bírálják el együttesen)

A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon lehet benyújtani.

Érdeklődni: Halász Eszter ZMVA 92/316-033 www.zmva.huVállalkozása likviditási problémákkal küzd, ehhez pedig gyors hitelre van szüksége alacsony kamaton? Forduljon hozzánk bizalommal! Új, és jelenlegi ügyfeleink részére beruházási, valamint forgóeszköz hitelt nyújtunk akár 3,9%-tól.

Hamarosan kész a világ legmagasabb faháza

Link a hírre

66 nap alatt húzták fel a 17 emeletes kollégiumot Kanadában. Jövőre be is költözhetnek a diákok.

Link a hírre

A közel nulla energiaigényű családi ház építési költsége Németországban mindössze 5 százalékkal több mint a hagyományosé, Magyarországon a többlet még 10 százalék.

http://www.fataj.hu/2014/07/254/201407254_EnergiatakarekosEpiteszet.php

ZMVA

Link a hírre

Gratulálunk a PANFA Faipari Klaszter tagjának a SIXAY Bt-nek!

http://www.fataj.hu/2016/08/222/201608222_Sixay-GermanDesignAward2017.php

A Telenor új programmal segíti a magyar startupokat a nemzetközi növekedésben - Sajtóközlemény - Telenor Magyarország

Link a hírre

Magyarország első vállalati akcelerátor programja A Telenor Magyarország a június 15-i Okostelefon Akadémián jelentette be startupokat támogató akcelerátor programjának elindítását, amely az első vállalati akcelerátor program Magyarországon. A programban részt vevő startupok szakértő mentorokhoz, ta...

Link a hírre

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa-cm-felhvs

Link a hírre

Nyerj a csapatodnak félmillió forintot!

Az AutoPro szakportál ismét megrendezi a Techtogether Automotive Hungary csapatversenyt, ahol elméleti és gyakorlati feladatokkal mérhetik meg erejüket a hallgatók. A verseny első három helyezettje 200 ezer, 300 ezer és 500 ezer forint pénzdíjban részesül a vállalati különdíjak mellett.

Ahogy korábban, idén is több területen kell teljesíteniük a hallgatóknak. A verseny célja, hogy a fiatalok olyan képességeikről adjanak számot, amelyek a munkavállalás során hasznosak, és a résztvevő vállalatok képviselőinek jó kiindulási alapot ad a potenciális munkavállalók tudásáról. A Techtogether Automotive Hungary ugyanis olyan rendezvény, ahol találkozhatnak egymással a leendő munkavállalók és a tehetséges fiatalokat foglalkoztatni kívánó cégek képviselői. Nagy büszkeségre ad okot, hogy számos gyümölcsöző együttműködés született a Techtogether révén.

Kilenc műszaki tudományokkal egyetem és főiskola járműépítő csapatának küldtünk meghívást, melyből számos csapat jelezte részvételi szándékát, egyebek mellett a tavalyi nyertes, a BME FRT. A tízfős csapatok a háromnapos verseny során többször cserélhetnek tagokat, hogy egyszerűbbé tegyük a szervezési munkájukat.

A 2016. október 19-én kezdődő háromnapos verseny a következő elemekből áll:
•Csapatprezentáció: a feladat célja, hogy a résztvevő szakemberek és középiskolások hasznos információkat tudjanak meg a résztvevő egyetemekről, egyúttal megmutassa az prezentáló csapattag előadói képességeit.
•Expo caching kvíz: a csapatoknak egy 100 kérdést tartalmazó kérdéssort kell kitölteniük, amely a versenyen megismert cégekről és azok előadásaiból szerzett információkra épül.
•Műszaki tudományos kvíz: a csapatok 50 kérdést tartalmazó műszaki kvízre válaszolnak, melyre 60 perc áll rendelkezésükre.
•Küzdőtéri feladatok: a csapatoknak a támogató vállalatok által biztosított műszaki, szerelési feladatokat kell végrehajtani vagy esettanulmányokat megoldani.

A cél az, hogy a csapatok műszaki tudásukra alapozva kreatív és együttműködésre ösztönző feladatokat oldjanak meg, kommunikáljanak egymással és megismerjék a kiállító vállalatok képviselőit, így jutva információhoz az általuk ajánlott karrierlehetőségekről.

Forrás: AutoPro

Link a hírre

Önvezető autókat fejlesztő leánycéget hoz létre az Audi

http://www.pannonnovum.hu/e-mobilitas/onvezeto-autokat-fejleszto-leanyceget-hoz-letre-az-audi?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=inno-hir:%20pannon%20novum%20heti%20hirlevele

Link a hírre

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) tette közzé a kutatói kezdeményezésű témapályázatok idei 219 nyertesét, valamint a posztdoktori kiválósági program 118 új ösztöndíjasát - olvashatjuk az NKFIH sajtóközleményében. Az összesen 8,8 milliárd forint keretösszegű felhívások támogatják a hazai kutatások ígéretes programjainak megvalósítását és a kutatói eredményesség ösztönzését.

Az NKFI Hivatal által koordinált, a kutatás-fejlesztés minden területét komplex rendszerben ösztönző versenypályázati portfólióban idén 17%-kal nőtt a felfedező kutatásokra fordítható hazai támogatás. A kutatói kezdeményezésű témapályázatból az elmúlt évhez képest 18%-kal több pályázat érkezett csaknem 34 milliárd forint támogatási igénnyel, melyből az idén a pályázók ötöde kapott csak támogatást az NKFI Alapból. Az NKFIH elnöke ebben a pályázati felhívásban összesen 219 kutatási pályázat támogatásáról döntött.

AzNKFI Hivatal idén jelentősen átalakította az alapkutatások támogatási szerkezetét. Míg a témapályázatok most is egy-egy ígéretes kutatási programot finanszíroznak, a posztdoktori kiválósági program - követve a jól működő nemzetközi gyakorlatot - már olyan támogatási konstrukció, amely a tudományos fokozatukat a közelmúltban megszerző kutatók álláshelyének finanszírozásához járul hozzá, így ösztönözve őket, hogy a kutatói pályán maradjanak, és tevékenységüket egy kutatócsoport tagjaként, tapasztalt kutató mellett megalapozva Magyarországon építsenek karriert. A posztdoktori kiválósági programra összesen 380 pályázat érkezett, összesen több mint 6,7 milliárdos forrásigénnyel. Az NKFI Hivatal elnöke 118 kutatási projektjavaslat támogatásáról döntött.

Forrás: Portfolio.hu

Link a hírre

Megvan, hogy jövőre mire és mennyit szán az Európai Unió a Horizont 2020 program keretében. A K+F tevékenység szabályai is változnak.

http://www.pannonnovum.hu/hirek/eu-s-hirek/amit-a-kozos-penzbol-fejlesztenek-az-kozos-kincs-lesz?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=inno-hir:%20pannon%20novum%20heti%20hirlevele

Link a hírre

Megteremtjük az exportlehetőséget a magyar vállalkozások számára, így a költség nálunk jelentkezik, a bevétel, a profit azonban a magyar kis- és középvállalkozásoknál - többek között erről beszélt az Origónak adott interjújában Ducsai-Oláh Zsanett. A Magyar Nemzeti Kereskedőház vezetője szerint sikerességük mérőszáma az, hogy a magyar export tavaly rekordszintre emelkedett, illetve partnercégeik is jelentős exportnövekedést értek el.

http://www.origo.hu/itthon/20160823-nemzeti-kereskedohaz-ducsai-olah-zsanett-exportosztonzes-kulkereskedelem.html

Timeline Photos

Link a hírre

Ma és holnap Zala megyében tanácskoznak az EEN magyar
munkatársai!
Köszöntjük az Enterprise Europe Network kollégákat Zalaegerszegen!

MNKH-iroda Szentgyörgyön - Székely Hírmondó - Sajto.ro partner

Link a hírre

Kereskedelmi iroda segíti a székely vállalkozókat Sepsiszentgyörgyön.MNKH-iroda Szentgyörgyön

Elfelejthetjük, amit az autóvásárlásról gondolunk - Változások jönnek

Link a hírre

PORTFOLIO.HU pénzügyi és gazdasági portál

Link a hírre

Nagy az egyetértés a szakértők körében: szükség van a járulékcsökkentésre.

Jó kihasználtsággal működik a Thermal Hotel Balance • 2016 [HD]

Link a hírre

A Lentiben nemrégiben megnyílt szálloda, a Thermal Hotel Balance kihasználtságáról Kutfej Attilát a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Többezer magyar melóst keresnek: 350 ezres fizetés, érettségit sem kérnek - Pénzcentrum

Link a hírre

Hatalmas beruházásokat jelentettek be az elmúlt időszakban a magyar járműiparban.

Zalaegerszegi Televízió

Link a hírre

Mérleg - 2016. 08. 15.

Közelgő kamarai tisztújítás: jelölteti-e újra magát Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke? Nyári idegenforgalmi tapasztalatok Zalaegerszegen: kik és mennyien látogatják a turisztikai látnivalóinkat? Tapasztalatok a Tourinform irodában, a Falumúzeumban, a Termálfürdőben és Termálfaluban, a Városi Strandon és az Aquacityben, valamint a TV-toronyban.
http://zegtv.hu/merleg-97/#

Link a hírre

http://index.hu/gazdasag/2016/08/15/matol_lehet_palyazni_a_csaladi_hazak_energetikai_felujitasara/

Varga kimondta: csökkenhetne a járulék

Link a hírre

A nemzetgazdasági miniszter végre kimondta.

PORTFOLIO.HU pénzügyi és gazdasági portál

Link a hírre

És Magyarországról vajon melyik cég került rá? Nektek melyik startup jut eszetekbe?

FATÁJ-online __ Nemzetközi Lombosfa Konferencia lesz Sopronban szeptember 8-9. között __

Link a hírre

NEMZETKÖZI LOMBOSFA KONFERENCIA SOPRONBANA fa, mint öko-hatékony alapanyag, különös tekintettel a lombosfára. Ezzel az alcímmel szervezi a NymE-SKK a 2 évenkénti nemzetközi Lombosfa konferenciáját.

Szerinted melyik nagyobb, az Adidas vagy a Nike?

Link a hírre

Sokaknak nem teljesen egyértelmű, hogy a Nike vagy az Adidas a nagyobb sportszergyártó, nyilvánvaló, hogy az értékítéletünket az is befolyásolja,

Öt nő, aki egy techcégnek köszönheti milliárdos vagyonát

Link a hírre

A Forbes technológiai cégvezérek vagyona szerint összeállított 100-as listájára mindössze 5 milliárdos nő fért fel. Közülük négyen saját maguk

Részvételi lehetőség a celjei MOS vásárra szervezett szakmai úton

Link a hírre

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gesztorálásával működő Magyar-Szlovén Tagozat meghívja Önt egy szakmai látogatásra a 49. MOS Nemzetközi Kereskedelmi és Üzleti Vásárra 2016. szeptember 15-én.
 • Facebook hírek
 • Facebook hírek
„Kamat akár 3,9%-tól,
akár 10 éves futamidőre!”

Vállalkozása likviditási problémákkal küzd, ehhez pedig gyors hitelre van szüksége alacsony kamaton? Forduljon hozzánk bizalommal! Új, és jelenlegi ügyfeleink részére beruházási, valamint forgóeszköz hitelt nyújtunk akár 3,9%-tól.

Nekünk fontos az ügyfél bizalma és hűsége.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a már meglévő, havonta rendszeresen, késedelem nélkül fizető ügyfelei irányában. Megköszönve ügyfeleink hűségét, valamint a fizetési határidő pontos betartását, 2014. október 1-i hatállyal kamatkedvezményt biztosítottunk. A jövőben is forduljon hozzánk bizalommal.

 • Mikrohitel
 • Mikrohitel
Szolgáltatásait bővítve a kedvezményes kamatozású mikrohitel mellett igényelhet állami kamattámogatással Széchenyi Kártyát akár 2,4%-os kamattól, akár ingatlan fedezet nélkül. Beruházási hitelre, forgóeszköz hitelre vagy szabad felhasználású folyószámlahitelre van szüksége? Forduljon bizalommal hozzánk!

 • Széchenyi Kártya ügyintézés
 • Széchenyi Kártya ügyintézés
Különböző nagyságú (20 - 90 m2), és felszereltségű (alap, felújított, légkondicionált) irodák kiadók a ZMVA zalaegerszegi és zalaszentgróti inkubátorházában.

Részletek, képek

2016.05.13

 • Kiadó irodák a ZMVA-nál
 • Kiadó irodák a ZMVA-nál

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében TOURISM4C elnevezéssel turisztikai témájú projektet valósított meg a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, horvát oldalon a PORA Drávamente és Prigorje Fejlesztési Ügynökség és a Varasd Megyei Gazdasági Kamara részvételével 2015. május 1. és 2016. április 30. között.

A projekt célja a turisztikai attrakciók közös fejlesztése az érintett határ menti régiókban, közös kulturális, vidéki és átfogó turisztikai lehetőségek kialakítása, továbbá a falusi, kulturális és az általános turizmus menedzsment, illetve szervezési hátterének fejlesztése.

A projekt keretében lehetővé vált, hogy az érdeklődő turisztikai vállalkozások térítésmentesen jelenhessenek meg vásárokon, szakmai workshopokon bővíthették tudásukat, tevékenységüket népszerűsíthették egy háromnyelvű kiadványban.

A partnerség törekszik az eredmények továbbvitelére, javaslatot tesz egy jövőbeli határon átnyúló turisztikai klaszter kialakítására. 

     

2016.04.30.

 • Megvalósult turisztikai projekt a magyar-horvát határtérségben
 • Megvalósult turisztikai projekt a magyar-horvát határtérségben

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében megvalósuló TOURISM4C elnevezésű projekthez kapcsolódóan workshopot rendezett Zalaegerszegen 2016. április 12-én „Együttműködési lehetőségek a turisztika területén a magyar-horvát határtérségben címmel.”

Az együttműködés egyik lehetséges formája egy közös, határon átnyúló klaszter létrehozása, mely a projekt céljai között is szerepel. A résztvevők megvitatták a klaszter kialakítás lehetőségeit, a megvalósításhoz szükséges pénzügyi, támogatási forrásokat. Emellett a meghívott varasdi vendégek bemutatták városuk turisztikai és gyógyászati kínálatát.

 

     
  2016.04.13.
 • Turisztikai workshop Zalaegerszegen
 • Turisztikai workshop Zalaegerszegen

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében TOURISM4C elnevezéssel turisztikai témájú projektet valósít meg.

A magyar és horvát partnerséggel megvalósuló projekt célja, a turisztikai attrakciók közös fejlesztése az érintett határ menti régiókban, közös kulturális, vidéki és átfogó turisztikai lehetőségek kialakítása, továbbá a falusi, kulturális és az általános turizmus menedzsment, illetve szervezési hátterének fejlesztése.

A projekt keretében lezajlott tevékenységek folytatásaként a ZMVA 2016. április 19-én workshopot szervez „A horvát-magyar határtérség turisztikai együttműködése a turisztikai szereplők szempontjából” elnevezéssel. A rendezvény célja, hogy interaktív véleménycsere keretén belül megtaláljuk a magyar és horvát turisztikai KKV-k együttműködési lehetőségeit. A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött a karoly.szabo@zmva.hu e-mail címen.

 

     

2016.04.12.


 • Meghívó turisztikai workshopra
 • Meghívó turisztikai workshopra

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint Zalaegerszeg városfejlesztési stratégiájába illeszkedő kezdeményezés határozatával támogatja a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezelt kamattámogatási programot.

A programban a zalaegerszegi székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások fejlődésének elősegítésére jön létre, ezen belül a Zalaegerszegen megvalósuló ÚJ beruházásokat támogatja. A kamattámogatásra Zalaegerszeg város évi 10 millió Ft keretet bocsát rendelkezésre öt éven keresztül. A város által biztosított összegből a ZMVA egy alapot hoz létre.

Igénybevevők köre: Zalaegerszegen székhellyel rendelkező mikro- és kisvállalkozások Zalaegerszegen megvalósuló beruházásához vagy forgóeszköz vásárláshoz.

Egyablakosság: Az ügyfél a hitelkérelemmel egyidejűleg nyújtja be kamattámogatási kérelmét a ZMVA-hoz.

Kamattámogatás mértéke:

A kamattámogatás beruházási hitelnél a futamidő első 5 évében, forgóeszköz hitelnél az első egy évben jár az ügyfeleknek, és csak abban az esetben, ha az időszak alatt nem kerül 15 napot meghaladó késedelembe. Kamattámogatás mértéke: évi 2%

A kamattámogatás maximálisan 2019.12.31-ig jár!


    További részletek, termékleírás

Kamattámogatás kiegészítés fiatal vállalkozók részére:

Igénybevevők köre: Zalaegerszegi székhellyel rendelkező induló vállalkozások, ahol a vállalkozás tulajdonosainak életkora 35 év alatti. (Induló vállalkozás: 6 hónapnál nem régebben bejegyzett társas vállalkozás vagy egyéni vállalkozás.) Kamattámogatás mértéke: 3 %

    További részletek, termékleírás

Kamattámogatás program zalaegerszegi vállalkozásoktól történt beszerzések elősegítésére:

Igénybevevők köre: teljes egészében csak zalaegerszegi székhellyel rendelkező vállalkozók által kibocsátott számlával számol el. Kamattámogatás mértéke: évi 3%

    További részletek, termékleírás

2015.04.07.

 • Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kamattámogatási Programja
 • Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kamattámogatási Programja
Infografika az EU-ban elérhető finanszírozási lehetőségekről:


Letöltés

2015.05.28.

 • Finanszírozási lehetőségek az EU-ban.
 • Finanszírozási lehetőségek az EU-ban.
Tisztelt ügyfeleinket ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy megjelentek a Széchenyi 2020 program első felhívásai.

A részletes pályázati dokumentációk elérhetőek a http://palyazat.gov.hu  oldalon.

Ha a pályázatokkal kapcsolatban kérdése merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Halász Eszter
projektmenedzser
Tel.: 92/316-033 Mobil: 30/235-2411
E-mail: halaszeszter@zmva.hu

2014.10.13

 • Széchenyi 2020 pályázati felhívások
 • Széchenyi 2020 pályázati felhívások
Az ID:WOOD projekt célja, hogy szervezeti és műszaki szakmai tapasztalatok megosztásával elősegítse a helyi támogató szervezeteket, hogy kezeljék a strukturális hiányt a fa szektor kis- és középvállalkozásainál főleg a Délkelet-európai területen.

2014.09.18

 • Nemzetközi együttműködéssel erősödik a hazai faipar
 • Nemzetközi együttműködéssel erősödik a hazai faipar
Enterprise Europe Network


nyugatdunantul.mva.hu

ZMVA a Facebook-on

Nemzeti Kisvállalkozás-fejlesztő Konzorcium

Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter

ZMVA Bemutatkozás

ZMVA Bemutatkozás

SME Week 2012

VOSZ 


ZEGTV


gyakorlatihelyek.hu

 


        
 


Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos időpont egyeztetéssel a 92/310-800-as telefonszámon.

Hétfő, Kedd, Szerda,
Csütörtök: 8.00–16.00h.
Péntek: 8.00–14.00h.

  Povered by webskimo  ...