Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon – GINOP-5.1.9-17-2017-00010

TOP_PAKTUM

Projekt címe: „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon”

A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00010

A szerződött támogatás összege: 632 785 322 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Jelen projekt a GINOP-5.1.9-17 – Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás felhívásra, a Gazdaságfejleszi és Innovációs Operatív Program keretében az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése támogatásából valósul meg.

A projekt befejezési dátuma: 2022.06.30.

Konzorciumi partnerség:

  • Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa (VASHVK)
  • Tolna MegyeibVállalkozásfejlesztési Alapítvány (TMVA)
  • Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA)

Vezető partner:                 

  • Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)

Program rövid bemutatása: a Nyugat dunántúli régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező álláskeresők és fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.

A program célcsoportja: két részből áll

 • Fiatalok:
  • 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban, sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok). A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, vagy
  • 25-30 év közötti fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, vagy 18-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek;
 • Álláskeresők:
  • életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők vagy 30. életévüket már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek.

A program második komponenseinek keretében, – amelyeket a Magyar Államkincstár (MÁK) koordinál – a GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 pályázati felhívások alapján, a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító vállalkozók maximum 4.573.800 forint, vissza nem térítendő forrásban részesülhetnek 100%-os intenzitással, induló költségeik támogatása céljából, valamint további visszatérítendő támogatás igényelhető a projekt megvalósításához a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében.

Program célja: hogy elősegítse az életképes ötlettel és vállalkozói szemlélettel bíró pályázók által indított vállalkozások létrejöttét a Nyugat-dunántúli régióban. A program azokat a rátermett álláskeresőket várja, akik megalapozott és reális elképzeléssel bírnak egy működő vállalkozás létrehozásához. Olyan ismereteket, készségfejlesztést, valamit mentorálást nyújt számukra, mely lehetővé teszi terveik megvalósulását. Egyéni és mikrovállalkozások jöhetnek majd létre, amelyek vezetői megfelelő tudással és készségekkel rendelkeznek a vállalkozások fenntartható, eredményes, adótudatos, hatékony és szabályszerű működtetéséhez. Az új vállalkozók a program segítségével támogató környezetben kezdhetik meg tevékenységüket, amely a későbbiek során is elősegíti a hálózatosodás, a gazdasági együttműködés hasznának érvényesülését, hozzájárulva a régió különböző térségeiben élők jólétéhez.

Képzési program: A potenciális vállalkozók a GINOP-5.1.9-17-2017-00010 számú projekt megvalósításának keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A   támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az tudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

Program információ: www.3000000.hu

További információk tekintetében az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet.

Keressen minket!

Telefon
+36 92 316 033

E-mail

Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
8360 Keszthely, Szalasztó utca 22.
8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 10.

Ügyfélfogadás
Hétfő – Csütörtök: 08:00–15:30
Péntek: 8:00–14:00

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kövessen minket!