Mentorálás

A TOP programban az alábbi célcsoportok részére nyújtunk mentorálást:

   • Alacsony iskolai végzettségűek.
   • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők.
   • 50 év felettiek.
   • GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYESE-ről (gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), ápolási díjról visszatérők (akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek.
   • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
   • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.
   • Megváltozott munkaképességű személyek.
   • Roma nemzetiséghez tartozó személyek.
   • A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők.
   • Inaktívak: akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.

Alapfeltétel: a regisztrált álláskeresői státusz; Zala megyei – de nem zalaegerszegi, vagy nagykanizsai – lakcím, ugyanis a megyei jogú városok lakosai egy másik TOP programban vehetnek részt.

A ZMVA munkaerő-piaci csoportjának mentorálási tevékenysége

 1. Munkatanácsadás: az ügyfél elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint azok megszüntetésére és a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.
 1. Pályatanácsadás: az ügyfél pályaválasztásának, vagy pályamódosításának elősegítése, és számára az érdeklődésének, képességeinek, személyiségének és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő pályaterv kialakítása.

Két formája van:

Pályaválasztási tanácsadás: elősegíti az első szakma megtalálásához vezető utat, a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását.

Pályamódosítási tanácsadás: elősegíti az új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához vezető utat olyan ügyfél számára, akinek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerő-piaci keresletnek nem felel meg.

 1. Álláskeresési tanácsadás:

Azon ügyfelek elhelyezkedésének elősegítése, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Formái:

   • Ügyfél-specifikus (életkort, képzettségi és szakmai tapasztalatot, a megpályázott állás elvárásait figyelembe vevő) önéletrajz elkészítésében segítség nyújtása.
   • Álláskeresési technikák átadása a kívánt állás önálló megtalálása érdekében.
   • Felkészülés az állásinterjúra: interjú-szimuláció, megtörtént interjúk kielemzése; hibák feltárása, javítása.
 1. Rehabilitációs tanácsadás:

Azon megváltozott munkaképességű személyek elhelyezkedésének elősegítése, akik nem közvetíthetők ki a képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörökbe.

 1. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás:

A térség gazdasági, foglalkoztatási helyzetének nyomon követése; létszámcsökkentések, foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése szakmai tanácsadás nyújtásával.

 1. Mentori szolgáltatás

A fenti tanácsadási elemeket is magába foglaló komplex segítség nyújtás, amely nemcsak a támogatási program előtt, hanem közben is folyamatosan biztosított az ügyfél részére.

Időtartama:

   • Bértámogatás esetén: a bértámogatás ideje alatt.
   • Képzés esetén: a képzés ideje alatt és befejezése után 3 hónapig.
   • Vállalkozóvá válás esetén: legfeljebb 6 hónapig.
   • Csak” mentori szolgáltatás esetén: 3 hónapig

Formái:

 • Bértámogatás esetén:
   • Munkába állással kapcsolatos jogi segítségnyújtás.
   • Munkahelyi szocializáció, beilleszkedés támogatása.
   • Motiváció fenntartása, konfliktusok kezelése.
 • Képzés esetén:
   • A beilleszkedés támogatása.
   • Tanulási nehézségek, problémák kezelése.
   • Motiváció fenntartása.
 • Vállalkozóvá válás esetén:
   • Vállalkozóvá válási képzés teljesítésének támogatása.
   • Vállalkozásfejlesztési ismeretek átadása.
   • Motiváció fenntartása.
 • Csak” mentori szolgáltatás esetén: főként álláskereséssel, pályatanácsadással kapcsolatos segítség az ügyfelek részére.

A programban az alábbi támogatási elemek vehetők igénybe 2020-ban:

 1. Képzésben történő részvétel támogatása
   • A képzési költség teljes összegét támogatja a program.
   • Minimum 20 óra/hét intenzitású képzés esetén a résztvevő számára bruttó 100.000 Ft/fő/hó összegű keresetpótló juttatás adható. (Hiányszakma megszerzésére irányuló képzés esetén a keresetpótló juttatás mértéke bruttó 161 000,- Ft/fő/hó lehet. Ha az ügyfél első szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben vesz részt, ill. egy vagy több 18. életévét be nem töltött gyermeket egyedül tart el, akkor a keresetpótló juttatás mértéke bruttó 130 000,- Ft/fő/hó lehet.
   • A képzésben résztvevő számára lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helyszíne közötti helyi (településen belüli) és helyközi (települések közötti) utazási költségek teljes mértékben támogathatók tömegközlekedési eszköz (vonat, busz) használata esetén.
 1. Foglalkoztatási támogatások
 • Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (Bértámogatás)
   • A támogatás időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett.
   • A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 70%-a, legfeljebb összesen 282 000 Ft/fő/hó.[1]*
 • Bérköltség támogatás:
   • A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, további 4 hónapos, támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett.
   • A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, legfeljebb összesen 282 000 Ft/fő/hó. *
 1. Vállalkozóvá válás támogatása

A program keretében legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható támogatás a vállalkozást indító résztvevő számára, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig – amely 2020-ban 161.000 Ft.

 1. A munkába járás utazási költségeinek megtérítése
   • A foglalkoztatás teljes időtartama alatt (támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás esetén: csak a támogatás folyósítási időtartama alatt) megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi, tömegközlekedési eszközzel történő utazási költség egészben vagy részben.
   • Amennyiben a munkáltató a programban résztvevő munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítás útján oldja meg akkor annak költsége a foglalkoztatás teljes időtartama alatt (támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás esetén: csak a támogatás folyósítási időtartama alatt) megtéríthető a munkaadó számára.

* Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott ügyfél esetén a támogatás maximális mértéke bruttó 180.000 Ft/fő/hó.

Keressen minket!

Telefon
+36 92 316 033

E-mail

Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
8360 Keszthely, Szalasztó utca 22.
8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 10.

Ügyfélfogadás
Hétfő – Csütörtök: 08:00–15:30
Péntek: 8:00–14:00

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kövessen minket!