Lezárt projektek, referenciák

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány számos hazai és nemzetközi projektet valósított meg projektpartnerként, illetve vezetőpartnerként, több témakörben (élethosszig tartó tanulás, energiatudatosság, nemzetközi kapcsolatok, vállalkozásfejlesztés, stb.).

Tekintse át a lezárt projektjeinket, az aktuális projektjeinről a pályázatok/vagy projektek főmenben tájékozódhat.

EN-EFF

Projekt megnevezés: New concept training for energy efficiency
Új képzési koncepció az energiahatékonyság érdekében EN-eff, HUHR/1601/4.1.2/0035

Projekt időtartam: 2017.08.01 – 2018.11.30. (16 hónap)

Összköltségvetés: 192.374, 38 EUR

ZMVA költségvetése: 39.562,75 EUR

Projekt partnerek:

 • HGK VZ Horvát Gazdasági Kamara Varasdi kirendeltség
 • REDEA Horvát Muraközi Regionális Fejlesztési Ügynökég
 • PORA Horvát Podravina és Prigorje Regionális Fejlesztés Ügynökség
 • ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • PBKIK Pécs – Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
 • SMVKA Somogy Megyei Vállalkozó Központ Alapítvány

Projekt célja: oktatási tananyaggal, tréningekkel és szakmai képzésekkel hozzájárulni a közel nulla (nZEB) energiaigényű épületek megvalósításához.

 • magyar és horvát nemzeti irányelvek, nZEB követelmények elemzése,
 • rendezvények az épületek energiahatékonyságáról szóló új jogszabályi követelményekről,
 • új, innovatív kivitelezéshez szükséges kétnyelvű tananyag és kézikönyv, mely műszaki és technikai megoldásokat is tartalmaz,                         
 • 3×2 napos kísérleti tanfolyam oktatása, értékelése.

Érintettek: Magánemberek és intézményfenntartók.

Projekt program: Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési  Program 2014-2020

Program célja:

 • határon átnyúló dinamikus és tartós együttműködés fenntartható gazdasági együttműködés ösztönzése
 • meglévő együttműködési hálózatok megerősítésének, bővítésének támogatása

Program terület: magyar-horvát határmenti régiók                     

Információ: http://www.huhr-cbc.com/

 

 

REGIONET

REGIONET – KKV-k nemzetközi versenyképességének erősítése térségi vállalkozói kezdeményezések bilaterális rendszerén keresztül

Támogató program: INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program

Projekt címe: Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit von KMUs durch Ausbau des bilateralen Systems regionaler Unternehmensinitiativen / KKV-k nemzetközi versenyképességének erősítése térségi vál-lalkozói kezdeményezések bilaterális rendszerén keresztül

Rövid cím: REGIONET Competitive

Projekt azonosító: ATHU007

Projekt időtartama: 30 hónap (2017.02.01 – 2019.07.31.)

Projektpartnerek:
LP1 – Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Vezető Partner)
PP2 – Regionalentwicklungsverein Römerland Carnuntum
PP3 – Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara
PP4 – Regionalmanagement Burgenland GmbH
PP5 – Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete
PP6 – Verein Gemeinsame Region Bucklige Welt – Wechselland
PP7 – Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
PP8 – Regions Entwicklungs- und Management Oststeiermark GmbH
PP9 – Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
PP10 – LAG Interessensgemeinschaft (IG) Kraftspendedörfer Joglland

Összköltségvetés: 1.999.300 euro

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (PP9) projektrészének teljes költségvetése: 215.000 EUR,

Pénzügyi hozzájárulások: 85% ERFA finanszírozás, 10% automatikus nemzeti társfinanszírozás, 5% önerő

Projekt összefoglaló

Az osztrák-magyar határtérségben a KKV-k térségi és határon átnyúló hálózati együttműködésének modelljét hozta létre a REGIONET kezdeményezés. A térségek hálózatalapú szerveződésének köszönhetően a határtérség ágazatokon átívelő és határon átnyúló üzleti kapcsolatai kimozdultak a stagnáló állapot-ból. Ugyanakkor a határon átnyúló erőfeszítések ellenére a hálózatok túlnyomórészt továbbra is csak saját magterületükön aktívak. A vállalkozói hálózatok együttműködése eseti jelleggel egy-egy gazdasági probléma megoldására korlátozódik, nem stratégiai jellegű, ezért a határon átívelő stratégiai együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázatlanok maradnak.

A nyitott és motivált vállalkozói hálózatok által generált impulzusok nagymértékben segítik a vállalkozások nemzetközi versenyképességét. A határon átnyúló stratégiai gazdaságfejlesztési együttműködésekben rejlő lehetőségek hatékonyabb kihasználása érdekében a gazdaságfejlesztési szervezetek bevonásával a hálózatok ún. térségi vállalkozói kezdeményezéssé fejlődnek, majd ezt követően a közvetlen határ régióban 4 bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportot hoznak létre.

Ennek eredményeként a vállalkozói hálózatok ki tudnak lépni saját (térségi–nemzeti) gazdasági zónájukból, hatékonyabban tudnak együttműködni és ezáltal egyfajta katalizátor szerepet betölteni a határtérségi KKV-k piaci növekedésében és innovációs aktivitásuk elősegítésében.

A bilaterális gazdaságfejlesztési munkacsoportok stratégiai együttműködése, az ágazatspecifikus, innováció-ösztönző együttműködéseinek kiépítése, valamint a vállalkozói készségfejlesztésre és nemzetközi üzleti kap-csolatépítésre irányuló tevékenységek a határtérségi KKV-k versenyképességének erősítéséhez vezetnek.

A projekt átfogó célja:

A projekt átfogó célja a KKV-k nemzetközi versenyképességének támogatása az osztrák-magyar határtérségben. Ezt a KKV-k nemzetközi üzleti kapcsolatrendszerét támogató integrált bilaterális hálózatának kiépítésével és a KKV-k bilaterális, ágazatspecifikus együttműködéseinek létrehozásával érik el.

Célcsoport: KKV-k, vállalkozásfejlesztést támogató alapítványok, ágazati ügynökségek, közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek

A projekt fő kimenetele: 30AT-HU vállalkozói együttműködéses forma 30-30 magyar és osztrák KKV-k be-vonása

 

FORESDA

 

FORESDA – Faalapú értéklánc innovációja és versenyképessége a Duna régióban

Az INTERREG Duna Transznacionális Program keretében 2017. január 1-én kezdődött el a FORESDA című, 383-1.1-es számú projekt lebonyolítása. A partnerség 10 nemzetközi szervezetből áll, illetve 7 stratégiai partner vesz részt a pályázatban. A magyar oldalt a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviseli, a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter és a Nemzetgazdasági Minisztérium – mint stratégiai partnerek – bevonásával. Együttműködő országok: Németország, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Bosznia és Hercegovina, Bulgária, Románia, Szlovénia. A projekt tervezett hossza 30 hónap, mely fő tevékenységei az országok közötti transznacionális stratégia fejlesztése és a faipari szektor szervezeteinek támogatása egy hatékony kommunikációs alapra építve.

A projekt elsődleges célja fenntarthatóan és innovatívan támogatni a tradicionális fafeldolgozó vállalkozások munkáját. A pályázat a kis – és középvállalkozások megerősítésére épít, illetve nemzetközi szinten egy hatékony kutatási együttműködés alakuljon ki, azáltal, hogy környezetbarát tevékenységek növekedését szorgalmazzuk. A faipari vállalatok legyenek a lehetséges ,,motorjai” a fenntartható és versenyképes biogazdaságnak a Duna menti régiókban.

Tevékenységek: transznacionális stratégia kialakítása (a regionális innovációs rendszer azonosítása, igények felmérése, helyi akciótervek és közös stratégia), innovációs környezeti PILOT modellek, új értékláncok (okos és fenntartható faépítészet, innovatív faalapú biotermékek és anyagok létrehozása, energia-hatékonyság), kapacitásépítés, tapasztalatcsere, külföldi példák megismerése, KKV tanácsadás és mentorálás, fenntarthatósági terv, kommunikáció.

Projekt kezdése: 2017.01.01.
Projekt zárása: 2019.06.30.
Összköltségvetése: 2.128.319,38 euro
ZMVA költségvetése: 137.833,38 euro

Duális képzés – TÁMOP-4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0011

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Budapesti Gazdasági Főiskola vezetésével és a Pannon Fejlesztési Alapítvánnyal, valamint a KLIK Zalaegerszegi Tankerületével közös projektet valósít meg a TÁMOP Program keretében.

Az felsőoktatási intézmények duális képzéseiben részt vevő hallgatók tanulmányi idejük egyik felét az oktatási intézményekben, még a másik részét vállalatoknál töltik szakmai gyakorlaton. Ezzel az új képzési rendszerrel a felsőoktatási intézmények szeretnék elérni, hogy a hallgatók képzésük végére érdemi gyakorlatot szerezzenek vállalati környezetben, ami a friss munkaerő felkészültségét és alkalmasságát javítaná, valamint lerövidítené az integrációt az új munkahelyi környezetben. Ez az oktatási konstrukció mindemellett lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények és a vállalatok között szoros együttműködés alakuljon ki a kutatás-, fejlesztés és innováció területén. Az így létrejövő kapcsolat segítségével pedig a cégek aktívan részt vehetnek és alakíthatják a jövő szakembereit.

A projektről bövebben a www.gyakorlatihelyek.hu  oldalon olvashat.

Jó gyakrolatok a kis- és középvállalkozások fejlesztésében

Az IRIS-projekt keretében a projektpartnerek azonosították azokat a jó gyakorlatokat, melyek az innováció elősegítése során osztrák és magyar kis- és középvállalkozásoknál már beváltak. A partnerek a meglévő tapasztalatokra támaszkodnak és folyamatosan megvitatják és kicserélik a vállalkozásokkal ezeket a jó gyakorlatokat. Éppen ezért rendszeresen megrendezésre kerülnek a “Good Practice Transfer Events” (Jó Gyakorlatok Transzfer Események), melyet utoljára Fürstenfeldben tartották. …

Tourism4C

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 program keretében TOURISM4C elnevezéssel turisztikai témájú projektet valósított meg a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, horvát oldalon a PORA Drávamente és Prigorje Fejlesztési Ügynökség és a Varasd Megyei Gazdasági Kamara részvételével 2015. május 1. és 2016. április 30. között.

A projekt célja a turisztikai attrakciók közös fejlesztése az érintett határ menti régiókban, közös kulturális, vidéki és átfogó turisztikai lehetőségek kialakítása, továbbá a falusi, kulturális és az általános turizmus menedzsment, illetve szervezési hátterének fejlesztése.

A projekt keretében lehetővé vált, hogy az érdeklődő turisztikai vállalkozások térítésmentesen jelenhessenek meg vásárokon, szakmai workshopokon bővíthették tudásukat, tevékenységüket népszerűsíthették egy háromnyelvű kiadványban.

A partnerség törekszik az eredmények továbbvitelére, javaslatot tesz egy jövőbeli határon átnyúló turisztikai klaszter kialakítására.

Részletes információk érhetőek el a projekt honlapján: http://tourism4c.eu/

   

Az elöregedett vállalkozások fenntartható fejlődésének javítása – SUCCEED

Rövid név: SUCCEED

Rövid leírás: A projekt célja az osztrák-magyar határ menti családi kisvállalkozások tulajdonos és/vagy vezetőváltásának gördülékennyé tétele, az elöregedett vállalkozások felkészítése az átadásra, az utódok felkészítése az átvételre, biztosítva ezzel a tulajdonos és/vagy vezetőváltás után a vállalkozás fenntartható működését . Mindezeket szem előtt tartva javítani kívánjuk a határ mindkét oldalán a családi kisvállalkozások versenyképességet és tapasztalatcseréjüket a generációváltásról és a vállalkozás fenntartható fejlődéséről.
A projektben nyújtott képzéssel és tapasztalatcserével a régióban, az utódok felkészülhetnek a vállalkozás vezetésére, a felmerülő problémák megfelelő kezelésére. A családi kisvállalkozás fenntarthatóságát növelheti, ha a kiszemelt utód a szakmai gyakorlatát, majd munkáját a vállalkozás keretében folytatja, megismerve így a vállalkozás belső viszonyait és kultúráját.

A megvalósítás három pillére:

 • közösség kialakítása
 • képzési programok
 • felhőalapú tudás-platform

A projekt várható eredményei:

 • Három modul Ausztriában, három Magyarországon kerül megrendezése (50-50 fő). A résztvevőknek lehetőségük van a képzési programokon egymás és az ezt követő on-line hálózati tanulást segítő szakértők megismerésére. Így a tudás-platformon a hálózati tanulás közvetlenebbé válhat.
 • A felhőalapú tudás-platformon a családi kisvállalkozások érintettje érik el a platform szolgáltatásait. (120 fő) Ezek a kisvállalkozások működéséhez szükséges vállalati IT eszközök és nyílt forráskódon alapuló szolgáltatások. A fenntarthatóság tervezését segítő adatbázisból készíthetik el az üzleti terveket, vevői szokások felismerését és előrejelzését.
 • A következő programok kerülnek megrendezésre: nyitó konferencia, egy-egy üzleti találkozó magyar és osztrák oldalon, záró konferencia. 

Web: http://www.succeed-project.info/index.php?lang=hu

Joint forces for joint successful EU region – EU-COMPASS 2

  

Rövid név: EU-COMPASS 2

Támogató program: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Száma: HUHR/1101/2.1.1./….

Rövid leírás: Határmenti együttműködésen alapuló integrált gazdaságfejlesztés elősegítése, amely a közös tudásra, mint erőforrásra támaszkodva, hosszútávon megteremti a térség felzárkózásának gazdasági fedezetét.
A határrégióban az intenzív gazdasági kapcsolatokon alapuló tudás alapú fejlődés elősegítése, közös tevékenységek létrehozása a magasan képzett munkanélküliek élethosszig történő tanulásának és a start-upok támogatására, módszerek előkészítésével, a magyar oldali partnerek tapasztalatainak átadásával.

 

Megvalósítási időtartam: 2013. 03. 01. – 2014. 02. 28

Vezető Partner: PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County – PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Partnerek:

 • Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
 • Zala Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara
 • REDEA Regional development Agency Međimurje
 • Varazd Megyei Gazdasági Kamara – Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin

Webhttp://www.eucompass.eu

 

Clustering knowledge, Innovation and Design – ID: Wood

  

Rövid név: ID: Wood

Teljes költségvetés: 1,801,068 EUR

Rövid leírás: A projekt fő célja a szervezeti és műszaki szakmai tapasztalatok megosztásával elősegítse az innovációt és a kis- és középvállalkozások versenyképességét a faipari szektorban főleg a Dél-Kelet Európai területen. Specifikus célok: nemzetközi hálózat kiépítése, design, szellemi tulajdon és környezetvédelem, az innováció megteremtése és segítése.

Megvalósítási időtartam: 2012. november – 2014. június vagy december

Vezető Partner: Slovenian Forestry Institute – Szlovénia

Partnerek:
   – partnerek az EU-ból: 11 (4 szlovén, 3 olasz, 1 osztrák, 1 magyar, 1 bulgár, 1 román)
   – partnerek az EU-n kívülről: 4 (2 bosznia-hercegovinai, 1 horvát, 1 szerb)

Honlap: www.idwood.eu (már nem működő oldal)

További információ: Bővebb, angol nyelvű leírás

Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments – DIFASS

    

Rövid név: DIFASS

Támogató program: Európai Területi Együttműködési Program 2007-2013, Interreg IV C

Száma: 1174R4 DIFASS

Rövid leírás: A DIFASS projekt célja, hogy feltárja az innovációs potenciálokat, a nemzetközivé válást és a fenntartható növekedést a KKV-k számára Európában, a finanszírozáshoz való hozzáférés javításával. A DIFASS projektben részt vevő régiók szövetkeztek a tapasztalatok és a good-practice cseréjére, hogy fejlesszék és javítsák politikájukat e területen és támogassák a kiválasztott good-practice transznacionális áramlását más régiókban.
A tudományos intézetek a háttérben a gyakorlati példák és keretfeltételek mechanizmusait elemezve támogatja a partnerséget a sikeres átadás érdekében.
Kockázatot csökkentő finanszírozási modelleket fognak elemezni a DIFASS projekt keretében és ajánlásokat fognak meghatározni a politikai végrehajtására.

Megvalósítási időtartam: 2012. január – 2014. december

Vezető Partner: Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

Partnerek: 26 konzorciumi tag 16 országból: fejlesztési szervezetek, tudományos intézmények

További információ:
– Projekt leírás
– Projekt bemutató előadás

Web: http://difass.eu

Passive House Craftsmen Course – Passzívház Szakemberképző Tanfolyam

 

Rövid név: PHCC

Támogató program: Ausztria- Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.

Száma: PHCC L00127

Rövid leírás: A PHCC projekt célja az energiahatékony építészet területén egy olyan újszerű szakképzés, továbbképzés kidolgozása és referensképzése, mely nagyban hozzájárul a Passzív- és Pluszenergia-házak kivitelezésének minőségbiztosításához. A tervezett képzés célja az ECVET minősítés kidolgozása, mely biztosítja a képzési koncepció nemzetközi elismerését, ami által a magyar szakemberek foglalkoztatási esélyei megnőnek nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Ezáltal egy olyan a jövőben egyre fontosabbá váló képzés valósul meg, ami a határrégióban az energiahatékony építészet elterjedését nagyban támogatja.

Megvalósítási időtartam: 2011-2012

Vezető Partner: IG Passivhaus Steiermark ( AT)

Partnerek:
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (HU)
Pannon Egyetem (HU)
Verein zur Förderung der Regionalentwicklung – EU Regionalmanagement Oststeiermark (AT)
TOB – Technologieoffensive Burgenland GmbH (AT)

Web: www.phcc.info

További információ:
– Projekt leírás
– Tanfolyam leírás
– Sajtóanyag
– Projektpartnerek

Hírlevél:
– 1. PHCC hírlevél

Munkaerő-piaci fejlesztés a szlovén magyar határtérségben – LAMAPROM

 

Rövid név: LAMAPROM

Támogató program: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Száma: SI-HU-2-2-020

Rövid leírás: A projekt általános határon átnyúló célkitűzése olyan munkaügyi szolgáltatások, képzési programok nyújtása a célcsoportok részére, és hatékony együttműködési rendszer kiépítése, mely hozzájárul a határ-menti régió élet- és munkakörülményeinek javításához, és a régió versenyképességének növekedéséhez.

 • Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkaerőpiacra történő beilleszkedésének elősegítése, képzésekkel, érintett résztvevők interaktív bevonásával
 • Munkaadói oldal aktivitásának fokozása a a foglalkoztatási problémák ésszerű enyhítésére
 • Munkaadói oldal képzése, felkészítése hatékony foglalkoztatási tevékenység megvalósítására
 • Foglalkoztatással kapcsolatos ismeretanyag rendezett bemutatása modern infokommunikációs eszközökkel
 • A térség népességmegtartó erejének növelése az együttműködési hálózatok kialakításával
 • Elsősorban a munkakeresők új generációjának szemlélet formálása a környezeti és humán erőforrások tartamos fenntartható használatával kapcsolatban.

Megvalósítási időtartam: 2011. július 01. – 2014. június 30.

Vezető Partner: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Partnerek:

 • Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Natúrpark Térségfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
 • Regionalna Razvojna Agencija Mura d.o.o/ Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség d.o.o
 • Regionalni sklad dela za Pomurje/ Muravidéki Regionális Munkaalap

Web: http://www.lamaprom.eu

További információ:

Projekt bemutató előadás

Az intenzív gazdasági kapcsolatokon alapuló tudás alapú fejlődés elősegítése a határ régióban – EU-COMPASS

  

 

Rövid név: EU Compass

Támogató program: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Száma: HUHR/1001/2.1.1/0004

Rövid leírás: Határmenti együttműködésen alapuló integrált gazdaságfejlesztés elősegítése, amely a közös tudásra, mint erőforrásra támaszkodva, hosszútávon megteremti a térség felzárkózásának gazdasági fedezetét
A határrégióban az intenzív gazdasági kapcsolatokon alapuló tudás alapú fejlődés elősegítése Horvátország Eu csatlakozásának kihívásaira adható releváns válaszok, módszerek előkészítésével, a magyar oldali partnerek tapasztalatainak átadásával.

 • Az Európai Uniós tagsággal járó szükséges képességek és kompetenciák kialakítása és erősítése a célcsoportok sikeres és versenyképes integrációs folyamata érdekében
 • Know-how áramlás, elméleti és gyakorlati tudás átadás biztosítása a célcsoportok között a határmenti régióban
 • Speciális Eu szakértői adatbázis, tudásalap kialakítása, könnyen elérhető információs csatornák és speciális tanácsadási szolgáltató hálózat kifejlesztése,

Megvalósítási időtartam: 2011. 09. 01. – 2012. 08. 31

Vezető Partner: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Partnerek:

 • Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány
 • Zala Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara
 • Varazd Megyei Gazdasági Kamara – Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Varaždin
 • PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County – PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji
 • VIDRA, Verőce-Podrovske Megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség – VIDRA – agencija za regionalni razvoj virovitičko – podravske županije

Webhttp://www.eucompass.eu

További információ:

Projekt bemutató előadás

Összefoglaló dokumentum az Európai Unió KKV-kat támogató programjairól (2012.09.01):
– magyar nyelven
– angol nyelven

Befektetés ösztönzési tanulmány (2012.09.10):
– magyar nyelven
– angol nyelven

 Megvalósíthatósági tanulmány egy innovációs parkról (2012.09.30):
– magyar nyelven
– angol nyelven

From Army to Enterpreneurship – F.A.T.E – „Hadseregtől a vállalkozókig.”

      

Rövid név: F.A.T.E.

Támogató program:
 South-East Europe

Száma:
 SEE AF/A/261/4.1/X

Rövid leírás:
 Volt katonai barnamezős területek (elsősorban laktanyák) gazdasági céljaira való kihasználása, ezen belül is üzleti támogató központok létrehozása, amelyek új cégek, új szolgáltatások fejlesztését segítik elő.

Megvalósítás időtartam:
 2009.04.01. – 2011.09.30.

Vezető partner: 
Autonomous Region Friuli Venezia Giulia (I)

Partner:  Informest Service and Documentation Center for International
              Development Cooperation (I)
              Region of Umbria (I)
              Regional Developlment Agency Mura Ltd. (SI)
              Municipality of Murska Sobota (SI)
              Drama Chamber of Commerce and Industry (GR)
              Municipality of Kavala (GR)
              Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség (H)
              Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (H)
              Municipality of Gotse Delchev (BG)
              The Research Center of Building, Architecture and Urban Planning (RO)
              Municipality of Alexandria (RO)
              Regional Center of the Development of Small and Medium Enterprises
              and  Enterpreneurship
              LLC (SRB)
              Sarajevo Economic Regional Development Agency (SRB)
              Regional Development Agency of Slavonia and Baranja (CR)

Web: http://www.fateproject.eu

Energiaoptimalizált építészethez kapcsolódó képzés, továbbképzés és szakképzés erősítése egy határon átnyúló képzési hálózat létrehozásával – CEEBEE

Rövid név: CEEBEE

Támogató program: Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.

Száma: CEEBEE L00057

Rövid leírás: Energiaoptimalizált építészethez kapcsolódó képzés, továbbképzés és szakképzés erősítése egy határon átnyúló képzési hálózat létrehozásával.

Megvalósítás időtartam: 2009–2011

Vezető partner: EU Regionalmanagement Oststeimar Energieregion Oststeimark (RMO)

Partnerek: Lenti Többcélú Kistérségi Társulás (LKTT),
                  Zala Megyei  Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA),
                  IG Passivhaus Steiermark (IG PH),
                  Regionalmanagement Oststeiermark (RMO)

Web: http://www.ceebee.info

Spin-off cégek megalakulásának és fejlődésének segítése a Nyugat-dunántúli Régió középső és déli területein

Rövid név: Spin-off

Támogató program: Nyugat-dunántúli Baross Gábor Program

Száma:

Rövid leírás: Kutatószervezetek, egyetemi, főiskolai karok, klaszterek felmérése, az itt potenciálisan fellelhető és megalakulóban lévő spin-off cégek megalakulásának előkészítése, illetve segítése.Megvalósítás időtartam: 2009-2010

Az innováció térnyerésének elősegítése a Nyugat-dunántúli régióban. Innovációs kampány – INNO-TÉR

 

Rövid név: INNO_TÉR

Támogató program: Baross Gábor Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Program

Száma: BarossnND07-NDINRG-07-2008-0005

Rövid leírás: Nyugat-dunántúli régió innovációs képességeinek javítása, az innováció iránti figyelem felkeltése, az innováció életminőségben betöltött szerepének megismertetése, az innovációs fejlesztések elősegítése.

Megvalósítás időtartam: 2009-2011

Vezető partner: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Partnerek: Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
                 INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.,                  Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.,
UNIVERSITAS-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft.

Web: http://www.innoter.hu

Határmenti demonstrációs és oktató központ az energetikai állandóságért.- BIOFUTURE

 

Rövid név: BIOFUTURE

Támogató program: Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Száma: SI-HU-1-2-015

Rövid leírás: A Martjanci BISTRA HISA – SMART HOUS – hoz kapcsolódóan, pilóta projektként energiahatékonysági és természetes anyagok energia hatékony felhasználásait bemutató demonstrációs központot épít.
‘SI.ENERGIJA’ Egyesület legfőbb tevékenysége a célcsoportok számára, képzések, kidolgozása és lebonyolítása az energia hatékonyság és a megújuló energiák felhasználása témákban.
A Fenntartható Fejlődésért Egyesület kialakítja 1100 m2-en. Nagykanizsán a határmenti energiahatékonysági és megújuló energiagazdálkodási innovációs és inkubációs központot.
A Pannon Megújuló Energia Egyesület a projekt során alkalmazásorientáltan népszerűsíti a megújuló energiák területén a napenergia használatát, a hőszivattyús eljárásokat, illetve a faapríték alapú energia ellátás megoldásait.
A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány fő feladata a hagyományos építészet energetikai fő jellemzőinek a felmérése, kiemelten kezelve a föld építészetet és faépítészetet. A felmérés alapján és eredményeként bemutatva az átmenthető, különösen a faépítészethez kapcsolódó hagyományok mai megoldásokra való átültetésének lehetőségeit. A felmérés eredményeinek szakmai közönség számára tanulmányút keretében történő bemutatása, nagyközönség számára, pedig kiadvány formában történő népszerűsítése.

Megvalósítás időtartam: 2009-2012

Vezető partner: BISTRA HIŠA, Zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci

Partnerek: Društvo za trajnost virov ‘SI.ENERGIJA’, Beltinci
Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Eszteregnye
Pannon Megújuló Energia Egyesület, Körmend

Web: http://www.si-hu.eu/start_hu

Egy lépéssel a hálózati innováció előtt a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszterrel – INNOSTEP

 

Rövid név: INNOSTEP

Támogató program:  Nyugat-dunántúli operatív Program

Száma: NYDOP-1.1.1/A 2008-0006

Rövid leírás: Hat feladatkörön belül 23 feladat megvalósítását tűzte ki célul a klaszter; a hatékony információcsere érdekében adatbázisok kialakításával, működtetésével, technológiai, innovációs tanácsadással, benchmarking klub működtetésével, közös klaszterarculat kidolgozásával a közös üzletszerző projektek létrehozása érdekében, a közös értékesítés elősegítése regionális szakkiállítások és vásárok (Pannon Design, innoLignum, helyi vásárok) szervezésével, konferenciák, rendezvények szervezésével, best practice megismertetése, a Pannon klaszterbútor program továbbfejlesztése, minőségi klasztertermékek tanúsító védjeggyel való minősítése, új designtervek létrehozása a klaszterbútor továbbfejlesztésére, faépítészet fejlesztése, közös marketingiroda működtetése, technológiai transzfer (TT) iroda működtetése

Megvalósítás időtartam: 2008-2010

Web: http://www.panfa.hu

Vállalkozási kedv erősítése a Mura-Dráva régióban – PRE-MU-DRA

Rövid név: Pre-Mu-Dra

Támogató program: HU-CRO Határon Átnyúló Együttműködési Program

Száma: HUHR/0901/2.1.1/0004

Rövid leírás: A konzorcium minden tagja a gazdasági élet fejlesztéséval és a KKv-k támogatásával foglalkozó szervezet és a határmenti régióban tevékenykedik. A projektben tervezett tevékenységek a határ két oldalán működő vállalkozások üzleti kapcsolatainak kialakítását, fejlesztését szolgálják. A partnerek a működési területükön felmérik a működő vállalkozásokat, Internetes megjelenést és üzleti partnerkeresési lehetőséget biztosítanak számukra, ehhez adatbázist és honlapok fejlesztését végzik el.
Üzletember találkozókat szerveznek, konkrét üzleti kapcsolatok létrehozása érdekében horvát és magyar vállalkozók között. Egy horvát és egy magyar oldali szakvásáron közös standon biztosítanak lehetőséget horvát és magyar vállalkozóknak üzleti kapcsolatok kialakításához. A kkv-k szakmai és vállalkozói kompetenciáinak erősítésére, fejlesztésére törekednek. Az ismereteket szemináriumokon adják át a vállalkozóknak. Technológiai és szolgaltatási innovációk és a vállalkozások hálózatosodásának bemutatására tanulmányutakat valósítanak meg. Záró konferencián mutatják be a projekt eredményeit az üzleti kapcsolatok építésének terén. A projekt bemutatását kiadványok és folyamatos sajtó jelenlét biztosítja. A PrE-Mu-Dra projekt a határ mentén Varazd, Medjimurje, Zala és Somogy megyékben kerül megvalósításra.
A projekt 2010. májustól 2011. április végéig valósul meg. A projekt elsődleges célcsoportja kis és középvállalkozók köre. A különböző tevékenységekben mintegy 300 vállalkozással fognak kapcsolatot teremteni. A projekt szervezet felépítésében, az adatbázis, a vállalkozók kompetencia fejlesztésében és a Pr tevékenységben minden partner részt vesz. A projekt része lesz az arculat és honlap kialakítása, 2 üzletember találkozó és a 2 tanulmányut megszervezése, vásári megjelenés és konferencia megtartása. A projekt eredményeképpen a térség vállalkozói felismerik a határon átnyúló üzleti kapcsolatok szükségességét és képessé válnak az üzleti kapcsolatok megtartására. A határ-menti gazdasági élet átjárhatósága az üzleti kapcsolatok létrejöttével kialakul és fejlődik, a spontaneitás mellett a projekt támogatásával új ágazatokban is megvalósulnak üzleti kapcsolatok.

Megvalósítás időtartam: 2010.-2011.

Vezető partner: Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Partnerek: Muraköz megyei fejlesztési Ügynökség – REDEA Ltd.
                 Varasdi gazdasági kamara
                 Somogy Megyei Vállalkozói Központ Közalapítvány

Web: http://pre-mu-dra.eu/hu

Érdeklődőknek: Ismertető

A Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter megújulása

Elsőként nyerte el a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter a Nyugat-dunántúli régióban az Akkreditált Innovációs Klaszter címet.
A Magyar Gazdaságfejlesztési Központ által kiírt pályázat célja összhangban van az Új Széchenyi Terv stratégiai, gazdasági irányvonalaival.
Az innovatív, KKV- és exportorientált, jelentős foglalkozatási hatású klaszterek akkreditálásának egyik hatása az, hogy lehetőség nyílik egy magas minőségi követelményszint felállítására.

További információ

Generációváltás segítése családi vállalkozásoknál

Tisztelt vállalkozók!

A SUCCEED (L00177 sz.) projekt keretében a ZMVA lehetőséget kínál mindazon vállalkozók számára, akik gyermekeiknek vagy a következő generációs családtagjaiknak kívánják majd idővel vállalkozásukat átadni.

A projekt célja, hogy INGYENES oktatások, tanácsadások segítségével zökkenőmentessé tegyék az átadást, valamint hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező, profi trénerek irányításával hasonló problémával küzdő cégekkel hozzák össze a vállalkozásokat. A projektben komoly szakmai tapasztalattal rendelkező mentorok vesznek részt, mind magyar, mind osztrák részről, akik segítik munkájukat.

Jelentkezni az alábbi KÉRDŐÍV kitöltésével lehet ill. a részvétel feltételeiről érdeklődni a   e-mail címen vagy a 06-30-700-6612 telefonon lehet.

Business Zone’s Net


Business Zone’s Net – Interreg III/A SLO-HU-Cro 2006/01/119/HU
A muravidéki és a Zala megyei üzleti övezetek szolgáltatás-hálózatának fejlesztése

Referenciák

Üzletfejlesztési lehetőségek karnyújtásnyira

Száma: Versenyképes vállalkozói tudás támogatása KKC-2008-V-08-08-26
Rövid célja
: Vállalkozók információhoz való hozzáférését elősegíteni rendezvények tartásával, valamint kiadványok készítésével, amelyek az üzleti környezetre vonatkoznak.Célunk a vállalkozói tapasztalatok, legjobb gyakorlatok átadásának-átvételének elősegítése.
Év
: 2009

Design bemutató lakóterünk és környezetünk formakultúrájáért

3. Pannon Design Bútor-, Lakberendezési és Lakótér Kiállítás és Vásár – Design bemutató
Rövid célja
: Célja egy olyan új design bemutató létrehozása, amely megismerteti egyrészt a dunántúli bútorgyártók legújabb designtermékeit, a Nyugat-dunántúli régió felsőfokú és középfokú szakmai oktatási intézmények (Pl. NYME Alkalmazott Művészeti Intézet, Sopron) designereinek legjobb bútor és lakberendezési designtermékeit, terveit, a jövőbeli design irányát kijelölő terveket, alkotásokat, prototípus termékeket.
Év
: 2008

Kooperációs fórum és üzletember-találkozó Szentgotthárdon

Szentgotthárdon került megrendezésre 2006. május 8-9-én az Európai Információs Központ szervezésében az a nemzetközi üzletember-találkozó, mely a BON COURAGE című projekt kereteiben valósult meg. A projektben 15 partner-szervezet vett részt az Európai Unió országaiból. A szentgotthárdi üzletember-találkozóra 90 vállalkozás érkezett 11 országból, ennek fele volt magyar. A partner szervezetek 21 fővel képviseltették magukat és segítették az országukból érkező vállalkozásokat. A szervezőkkel, előadókkal, tolmácsokkal együtt, mintegy 150 ember sürgölődött a Hotel Lipában ezen a két napon. Összesen 312 tárgyalás bonyolódott le, melyek közül 279 esetben ült magyar vállalkozó az egyik oldalon.

A muravidéki és a Zala megyei üzleti övezetek szolgáltatóhálózatának fejlesztése- Business Zones Net

Száma: Interreg III/A Közösségi Kezdeményezés SLO-HU-Cro 2006/01/119/HU
Rövid célja
: A projekt fő célkitűzése, a muravidéki és Zala megyei vállalkozói övezetek hálózatba foglalása, az üzleti övezetek új szolgáltatásainak, és a támogató tevékenységeknek a fejlesztése. A korszerű technológiákat alkalmazó, és a magas hozzáadott értéket termelő ágazatok versenyképességének és vonzerejének növelése csak a minőségi inkubációs szolgáltatások fejlesztésével lehetséges, ez képezi az innovatív utat járó vállalatok, és kutatási-fejlesztési intézmények vonzási alapjait is. A projekt eredménye a határ két oldalán működő üzleti övezetek összekapcsolása, ami lehetővé teszi az egységes piaci fellépést, és a közös, új szolgáltatások kifejlesztését.
Év
: 2006 -2007
Partner
: Občina Odranci Szlovénia

Faipari klaszterszolgáltatások fejlesztése a vállalkozások versenyképessége érdekében

Száma:GVOP-1.1.3-B-05/1.-2006-01-0022/2.0
Rövid célja
: A klaszteregyüttműködés erősítése érdekében a klasztermenedzsment klaszterszolgáltatások ki- és továbbfejlesztését tervezi a projekt megvalósításával. Néhány szolgáltatás: Benchmarking klub működtetése; Beszállítói, logisztikai, innovációs és termelési problémák orvoslása adatbázis létrehozásával és a hozzáférés-lehetőségének megteremtésével; Közös informatikai platform kialakítása vagy továbbfejlesztése a tagok felé; Bútor termékminősítéshez szükséges know-how, szabadalom vásárlása, illetve kifejlesztése; Partnerkapcsolatok kiépítése külföldi klaszterekkel, stb
Év
: 2006-2007.

Regionális bútor márkatermékcsalád kifejlesztése -REGBUTOR

Száma: Baross Gábor program ND INRG 05 REGBUTOR Ü297-73
Rövid célja
: Az innovációs környezet kialakításának érdekébe, valamint a fa- és bútoripari klasztertagvállalkozások és a régió vállalkozásai versenyképessége érdekében termékinnováció helyi fejlesztése. A hálózati együttműködés továbbfejlesztése klaszteren belül (klaszterkooperáció) egy közös „PANNON KLASZTER BÚTORCSALÁD” termékinnováció létrehozásával.
Év
: 2006 -2007.

A klaszteresedés elősegítése az innovációs tevékenységek fejlesztésével a faiparban – FA INNOV

Száma:Baross Gábor program ND INRG 05 FA INNOV Ü297-23
Rövid célja
: Az innovációs környezet kialakításának érdekében a Nyugat-dunántúli régióban a tudás és a korszerű technológia terjesztése, termék- és szolgáltatás innováció fejlesztése, a hálózati együttműködés továbbfejlesztése klaszteren belül (klaszterkooperáció), valamint újabb innovációs klaszterspecifikus szolgáltatások kialakítása és bővítése, innovációs központok, innovációs szakértői és tanácsadói tevékenységek fejlesztése, azaz a klaszteresedési folyamatok megerősítése.
Év
: 2006 -2007.

Innovációs szolgáltatások kialakítása Zala megyében

Száma: Baross Gábor program ND INRG LENT ZMVA Ü297-22
Rövid célja
: Zala megyei mikro- kis-és középvállalkozások innovációs tevékenységének, innovációs szolgáltatások iránti igényeinek megismerés felméréssel, és egy innovációs szolgáltatást és infrastruktúrát megalapozó tanulmány készítésével. A tanulmány eredményei alapján innovációs szolgáltatáscsomag kialakítása. A ZMVA munkatársai számára módszertan kidolgozása innovációs szaktanácsadás végzéséhez, valamint felkészítésük az innovációs szolgáltatások nyújtására. ?Coaching? pilot projekt kidolgozása és végrehajtása 5 vállalkozás számára, valamint az innovációs tevékenység fontosságának népszerűsítése Zala megye területén.
Év
: 2006-2007

Megújuló energia út

Száma: INTERREG III/A SL-HU-CR/05/4012-106/2004-01/HU-80
Rövid célja
: A környezet védelme szempontjából fontos a megújuló energiák széleskörű megismertetése helyi szereplők megnyerésével a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében. A környezeti tudatosság fokozására hatékony eszköz a határ menti Pomurjéből az Izakovci vízimalom bemutatóhelytől induló megújuló energia út továbbfejlesztése a magyar célterületen.
Év
: 2005-2007
Partner
: Razvojna Agencija SINERGIJA (Szlovénia)

Vállalkozói Kompetencia megerősítése

Száma:INTERREG III/A SL-HU-CR/05/4012-106/2004/01HU-78
Rövid célja
: A vállalkozói kompetencia fejlesztésével és e tudás minél szélesebb körben való elterjesztésével a térségben működő kis- és középvállalkozások megerősítését, a kkv-k vállalkozásainak fejlesztését kívánjuk elérni. A projekt keretében a vállalkozói kompetenciák megtanulását, a vállalkozói ismeretek e-tanulásként való elterjesztését, a vállalkozói készséget, kedvet és gondolkodást, az innovációs ismeretek iránti fogékonyságot tesszük minél szélesebb körben elérhetővé.
Év
: 2005-2007Partner: Razvojni center občin Szlovénia

Zalai Turisztikai Térkép

Száma: NYD-TRFC-SZP2005
Rövid célja:
 a turizmus és idegenforgalom a megye egyik legjövedelmezőbb iparága. A megye változatos és sokszínű természeti adottsága, idegenforgalmi vonzerőt nyújtó látnivalói és szolgáltatásai a falusi turizmus, gyógyturizmus, bor utak, kerékpárutak, lovas turizmus, bakancsos turizmus. E lehetőségek bemutatása, népszerűsítése egy három nyelvű (magyar, angol, német) készítésével, amely általános és specifikus információt egyaránt nyújt.
Év
: 2005

Regionális vállalti hálózatok fejlesztési programja-tanulmányok

Száma: 2005/PEA2/NYD/701
Rövid célja
: tanulmánykészítés
Év
: 2005

A fához hozzáadott érték-„VALUE ADDED WOOD”-VAW

Száma: INTERREG III/C 3E0038I
Rövid célja
: Az európai faipari klaszterek továbbfejlesztése. Nyolc uniós partnerország (Németország, Ausztria, Finnország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország, Svédország) együttműködési területei: benchmarking, technológiatranszfer, marketing, a K+F eredmények és a legjobb gyakorlatok közös megismerése.
Év
:.2004-2006
Partner
: Möbel- und Holzbau-Cluster, Linz (vezető partner)

Mikrohitel a helyi és regionális fejlesztések elősegítésének innovatív eszköze – Transregional Toolkit for Micro Enterprises (TRATOKI )

Száma: Interreg III/C HU.2003/004-347-0502
Rövid célja
: Megismerni, és feltérképezni a KKV-kat támogató pénzügyi eszközrendszert, a kilenc nemzetközi partner együttműködésével; A mikrohitelre vonatkozó nemzetközi gyakorlat megismerése, legjobb technikák átvétele – Best practice
Év
: 2004-2006.
Partner
: Investitionsbank Berlin (vezető partner) 

Transzregionális eszközök mikrovállalkozások számára

Tratoki Tájékoztató (HUN)
Tratoki Tájékoztató (ENG)

Magyar-horvát együttműködés a gazdaságban

Száma: HU.2002/000-180-03-01/4 HU Cro/02/
Rövid célja
: Emberek közötti határon átnyúló természetű, helyi közösségi fejlesztések támogatása a határrégiók szereplőinek bevonásával.
Év
: 2004-2005.
Partner
: Muraközi Vállalkozói Központ Kft- Horvátország

Hálózatosodáson és az EU bővítésről való kommunikáción keresztül adódó üzleti lehetőségek -BON COURAGE

Száma: APESC 2004/EU-25!102-313
Rövid célja
: A projekt fő célkitűzése, hogy segítsen a KKV-knak rálelni a saját útjukra a kibővült belső piacon. Cél az, hogy a 10 ország 15 partnerének összefogásával a KKV-k az EU piacán kapcsolatokat alakítsanak ki, üzletember találkozókon javuljon egymás megismerése, valamint a kapcsolatok kialakítása révén javuljon, erősödjön a KKV segítő szervezetek összefogása.
Év
: 2005
Partner
: Német Kézműves Kamarák Brüsszeli Kirendeltsége (vezető partner) 

Környezettudatos szőlőtermesztés technológia elterjesztése a határmentén

Száma: PHARE CBC Horvát-Magyar kísérleti kisprojekt alap program Hu-Cro/03/20
Rövid célja:
 A természeti adottságokból fakadó kedvező szőlőtermelési lehetőségek kiaknázásával a lakosság életminőségét javítsa, a lakosságot fő- és kiegészítő jövedelemszerző tevékenységhez juttassa. A projekt célja, hogy a szőlőtermesztési, borászati ismereteket, tapasztalatokat a szőlőtermelő vállalkozások, őstermelők elsajátítsák, a tudásukat bővítsék, a régi hagyományokat megőrizzék, a környezettudatos szőlőtermesztési technológia elterjedjen, és az ampelográfiai kertet bemutató promóciós anyag, kiadvány elkészülhessen.
Év
: 2004.
Partner
: Udruga vinogradara i vinara? BILIKUM? Krizevci Horvátország; Csörnyeföld Község Önkormányzata; Kerka-és Muramenti Hegyközség 

Online turisztikai rendszer kialakítása a határ mentén

Száma: PHARE CBC Horvát-Magyar kisérleti kisprojekt alap program Hu-Cro/03/22
Rövid célja
: A Marco Polo vendégváró turisztikai rendszer kialakítása a 2003 évben elkezdődött. E projektben már működő egymással együttműködni kívánó, kis és közép vállalkozói kategóriájú turisztikai szolgáltatások bevonásával tematikus kötött útvonalú túraajánlatokat hozunk létre és a Marco Polo vendégváró internetes portálján a megjelenésüket biztosítjuk. A jelenlegi projekt célja a (1.) turisztikai rendszer fejlesztése a magyar-horvát határtérségben új túrákat létrehozása és internetes megjelenítése, az internetes portált továbbfejlesztése, javítva a turista (felhasználó) barát jeleget. (2) A magyar oldali turisztikai szolgáltatások felkészítése tréninggel, tanulmányúttal a tematikus kötött útvonalú túrák működtetésére, új túrák megszervezésére, a horvát partner számára a rendszer hozzáférésének biztosítása, a honlapon már meglévő túrák fordításával a honlap mutáció elkészítésével, a rendszer működésének megismertetése a partnerrel, a rendszer bemutatásához szükséges eszközök (notebook, projektor, digitális fényképezőgép) beszerzése (3) A Marco Polo vendégváró turisztikai rendszer ismertségének javítása promóciós tevékenységgel.
Év
: 2004.
Partner
: Medimurski poduzetnicki centar d.o.o. Muraközi Vállalkozási Központ
Később REDEA – Regionalna Razvojna Agencija Medimurje

Marco Polo turisztikai rendszer továbbfejlesztése

Száma: PHARE CBC HU 2002/000-307-02
Rövid célja
: Az idegenforgalomban rövidebb idő alatt gazdag élményeket nyújtó turisztikai termékek iránti kereslet fokozódására építve olyan termékfejlesztési lehetőség kialakítása a térségben, amelyek a turisztikai szolgáltatók számára plusz jövedelem realizálását teszik lehetővé. A határon átnyúló, tematikus kötött útvonalú túrák kialakításával a kínálat javítása. Internetes megjelenés és on-line megrendelési rendszer biztosítása a turisztikai vállalkozások számára. A megjelölt területek ismertségének javítása Internet segítségével. A térségről szóló turisztikai információk széleskörű terjesztése az Interneten. A turisztikai termékek hatékony hasznosításának javítása tematikus kötött útvonalú túraajánlatok létrehozásával, együttműködések kialakításával.
Év
: 2003.
Partner
: Lendva- Turisztikai Fejlesztési Központ. 

eMagyarország pontok kialakítása

Száma: Informatikai Minisztérium IHM-ITP-15
Rövid célja
: Új, nyilvános Internet-hozzáférési pontok (3 db) kialakítása és működtetése a Zala megyei Vállalkozásfejlesztési alapítvány zalaegerszegi irodájában
Év
: 2004. 

Alapszintű tanácsadás nyújtása KKV-k részére

Száma: GVOP-2.2.1.-2004-12-0018/1.0
Rövid célja
: KKV-k számára országos lefedettséggel, egységes feltételrendszer és módszertan alapján, azonos színvonalú ingyenes alapszintű vállalkozási tanácsadói szolgáltatás biztosítása.
Év
: 2004-2006.
Projektben betöltött szerep
: partner
Partner
: Magyar Vállalkozásfejlesztési Hálózat Konzorcium 

Zalaegerszegi Innovációs és Technológiai Központ

Száma: NYD-20-2320-02/ OC
Rövid célja
:A központ elősegíti a régió faipari és más iparágbeli vállalkozóinak nyújtott szolgáltatások színvonalának emelését, megkönnyítse a gyorsan fejlődő és új technológiát alkalmazó vállalkozások számára konkrét szolgáltatásokkal ( mérésekkel, minősítéssel, tanúsítással), továbbá segíti hozzájutni a kutatási, innovációs és képzési lehetőségekhez.
Év
: 2002. 

Telepiac internetes kereskedelmi rendszer bevezetése

Száma: Balaton Fejlesztési Tanács Előzetes Regionális Fejlesztési Program
B-1028/2002.BFT
Rövid célja
: A Zala megyében már működő elektronikus kereskedelmi rendszer, a „Telepiac” bevezetése a Balaton régióban működő vállalkozások számára. Internetes piacportál létrehozása és a KKV-k kapcsolódása az elektronikus üzleti világba
Év
: 2002 

Hálózati alapszolgáltatások nyújtása kis- és középvállalkozások részére

Száma: Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány HU9906-01-02-01
Rövid célja
: A megye kis- és középvállalkozásainak növekedését fejlődést elősegíteni oktatással, tanácsadással, információnyújtással.
Év
: 2001-2002. 

Vállalkozói ismeretek tanfolyam

Száma: Előzetes Regionális Fejlesztési Program B-1027/2002,BFT
Rövid célja
: Vállalkozói ismeretek tanfolyamok szervezése a balatoni régióban, vállalkozói ismeretekről tananyag elkészítése
Év
: 2002 

Fenntartható együttműködések a megújuló energiaforrások területén

Támogatási szerződés száma: Hu-Cro/02/06 (horvát-magyar)
Rövid célja
: A környezet védelme szempontjából fontos az energiatakarékosság érvényesítése a helyi szereplők megnyerésével, a megújuló energiák alkalmazásának megismertetésével és minél szélesebb körű alkalmazásával. A Dél-Dunántúl valamint a horvát Muraközi régió hasonló természeti adottságai is szükségessé teszik a két határmenti régió együttműködését. A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, valamint a csáktornyai Medimurski Poduzetnicki Centar partneregyüttműködése révén a kistérségi menedzserekkel, döntéshozókkal, vállalkozásokkal szándékozik megismertetni a megújuló energiaforrások felhasználásának, az energiahatékonyság megteremtésének legfontosabb lehetőségeit közös projektelőkészítési és -megvalósítási strukturák kialakításával
Támogatási forrás éve
: 2000-2002.
Partner
: Muraközi Kézműves Kamara, Csáktornya 

A kis- és középvállalkozások megismertetése a környezetvédelmi előírásokkal, felkészítésük a környezettudatos működésre

Száma: FVM PHARE Kisprojekt Alap CBC szlovén-magyar HU.00.16.02-SI.00.08.02
Rövid célja
: A magyar és szlovén vállalkozók megismertetése a jelenlegi magyar és EU környezetvédelmi előírásokkal, a figyelmük felkeltése a várható szabályokra. Elősegíti a felkészülésüket az EU környezetvédelmi előírásaira.
Év
: 2002 

Faipari klaszterek együttműködésének kialakítása a nyugat-dunántúli és az alsó-ausztriai régió között

Száma: FVM PHARE Kisprojekt Alap CBC osztrák-magyar HU.00.15.03
Rövid célja
: A két régió fa- és bútoripari vállalkozásai együttműködésének megteremtése a hatékonyság és a termelékenység, valamint a versenyképesség növelésének érdekében a helyi szereplők ösztönzésével.
Év
: 2002 

Falusi turizmus képzés Cofrat módszerrel

Száma: MVA-PHARE HU9906-01-02-01-00 B-1/2
Rövid célja
: A képzési program sikeres lebonyolításával lehetőséget nyújtunk a KKV-nak a szakképesítés megszerzésén túl fejlődésükhöz, növekedésükhöz, a minőségi szolgáltatások és marketing tevékenységük kialakításához
Év
: 2001-2002 

Vállalkozás-Szakképzés-Vidéki turizmus

Száma: MVA PHARE HU9706-02-02-L008
Rövid célja
: Zala megye falusi turizmussal foglalkozó vállalkozóinak szakmai ismeretek nyújtása, saját projekt kidolgozása, szakirodalom elkészítése.
Év
: 2000

Projektmenedzsment speciális emelt szintű tanácsadás

Száma: MVA-Phare HU9706-02-02-L017
Rövid célja
: Működő vállalkozások részére projektvezetési ismeretek nyújtása oktatással és egyedi tanácsadással, pályázatfigyeléssel
Év
: 2000 

Humánerőforrás fejlesztés, mint eszköz a határmenti teleházak együttműködésének megalapozására

Száma: HU970106-21 FVM Phare CBC Program Magyarország-Ausztria
Rövid célja
: A projekt célja, a már működő és a közeljövőben elinduló Tele-HÁZ-ak munkatársai számára egy képzés szervezése és a lehetséges együttműködés kereteinek kialakítása.
Év
: 1999-2000

Keressen minket!

Telefon
+36 92 316 033

E-mail

Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
8360 Keszthely, Szalasztó utca 22.
8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 10.

Ügyfélfogadás
Hétfő – Csütörtök: 08:00–15:30
Péntek: 8:00–14:00

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kövessen minket!