Az ATM for SMEs projekt sikeresen segítette a mikrofinanszírozáshoz történő hozzáférést és hozzájárult a releváns szakmapolitika fejlesztéséhez és adaptálásához 2016-2021 között.

A válság új lendületet adott a mikrofinanszírozási programoknak; Európa szerte megfelelő kezdeményezéseket látunk a válság hatásainak enyhítésére.

A partnerség további tapasztalatcserét tervez a válságból való kilábalás elősegítéshez, és annak szakpolitikai illeszkedéséhez 2021 október és 2022. szeptembere között.  A meghosszabbított projekt a tapasztalatcserére, a tanulásra és a regionális politikák fejlesztésére összpontosít, hogy a mikrofinanszírozással és a válságtűrő képességek fokozására meghozott  intézkedések megalapozottak, finanszírozhatók és hozzáférhetőek legyenek.

A szakpolitikai változások a hatékonyabb gazdaságpolitika (pályázati felhívások szervezése vagy a projektek kiválasztásának módja), új projektek generálásán és strukturális változtatásokon (a szakpolitikai eszköz módosításán) keresztül valósulnak meg. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik olyan helyi akciók megvalósítását, melyeket az új válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tapasztalatcserék ösztönöztek (esetleg mikrofinanszírozással kombinálva).

A projekt fő tevékenységei az interregionális tanuláshoz kapcsolódnak (negyedévenkénti partnertalálkozók által), amely az 5 éves időtartamú projektben meghatározott menetrendet követi (csereszemináriumok, sikertörténetek bemutatása, szakpolitikai ajánlások). A partnerek megvitatják a legjobb gyakorlatokat, szakpolitikai ajánlásokat készítenek a helyi fejlesztésekhez az érintettekkel történő találkozok során. A projekt fő eredménye 7 továbbfejlesztett szakpolitikai ajánlás lesz projekt szinten, továbbá 1 közös jelentés a mikrohitel jelentőségéről a COVID-19-cet követő helyreállítási folyamatokban, ezek előkészítéséhez a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2 rendezvényt szervez a témában érintettek számára.