A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása keretében (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001) az alábbi támogatási lehetőségeket kínálja ügyfelei számára:

BÉRKÖLTSÉG TÁMOGATÁS

A támogatás időtartama legfeljebb 6 hónap lehet, további 3 hónapos, támogatás nélküli továbbfoglalkoztatással.

A támogatás mértéke a munkáltatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100%-a, legfeljebb összesen 240.000 Ft/fő/hó. (Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott ügyfél esetén a támogatás maximális mértéke bruttó 180.000 Ft/fő/hó.)

A fenti támogatást igénybe vehetik azok a munkáltatók is – egy hónapos türelmi időt követően – akik éltek korábban a csökkentett munkaidőre vonatkozó bértámogatás lehetőségével. E bérköltség támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze. A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát sem.

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS TÁMOGATÁSA

A program keretében legfeljebb 6 hónap időtartamra nyújtható támogatás a vállalkozást indító résztvevő számára, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig – amely 2020-ban 161.000 Ft. Így a kezdő vállalkozó fél év alatt összesen 966.000 Ft támogatásban részesülhet.

Mindkét fenti program az alábbi célcsoportok részére nyújt támogatást:

Alapfeltétel: regisztrált álláskeresői státusz; Zala megyei – de nem zalaegerszegi, vagy nagykanizsai – lakcím, ugyanis a megyei jogú városok lakosai egy másik programban vehetnek részt.

   • Alacsony iskolai végzettségűek.
   • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők.
   • 50 év felettiek. -GYED-ről (gyermekgondozási díj), GYESE-ről (gyermekgondozást segítő ellátás), GYET-ről (gyermeknevelési támogatás), ápolási díjról visszatérők (akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül a fenti juttatások valamelyikében részesültek vagy jelenleg is részesülnek), vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek.
   • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők.
   • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek.
   • Megváltozott munkaképességű személyek.
   • Roma nemzetiséghez tartozó személyek.
   • A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők: azok a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők.
   • Inaktívak: akik a programba való bevonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.

Elérhetősége:

Munkatársaink az alábbi elérhetőségeken várják a fenti támogatások iránt érdeklődő ügyfelek jelentkezését. Az ügyfelek számára a szolgáltatások és a támogatások igénybevétele TELJESEN INGYENES.

VASS IZABELLA – Zalaegerszegi járás

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.

92 / 316 – 033

FILÓ GABRIELLA – Lenti járás

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány lenti iroda  – Lenti, Deák F. u. 4.

92 / 352 – 285

HORVÁTH IRÉN – Nagykanizsai és Letenyei járások

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nagykanizsai iroda – Nagykanizsa, Sugár u. 10.

93 / 312 – 605

TAKÁCS TÜNDE– Keszthelyi és Zalaszentgróti járások

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány keszthelyi iroda – Keszthely, Szalasztó u. 22.

83 / 510 – 905