A KKV szektor és a közszféra intézményeinek szóló, a de minimis keret terhére igénybe vehető ingyenes, akkreditált képzések! Üzletfejlesztés, marketing, mentor tréning, termék- és szolgáltatásfejlesztés, ESG!

DigitalTech EDIH a digitális transzformációban támogatja a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, és az állami szektor intézményeit térítésmentesen igénybe vehető képzéseken és tanácsadási szolgáltatásokon keresztül üzletfejlesztési, kiberbiztonsági, fintech, blockchain és edtech témakörökben.

Az EDIH háttértámogatást biztosít azoknak, akik fejleszteni szeretnék üzleti folyamataikat és ennek érdekében digitális technológiákat szeretnének felhasználni, továbbá segítséget nyújt a finanszírozási, tőkebevonási lehetőségek megtalálásában.

A szolgáltatás hatékony térítésmentes eszköz a vállalkozások és közintézmények számára, amely elősegíti a versenyképességet és hatékonyságot.

A programban csak a kis- és középvállalkozások, illetve a közszféra intézményei vehetik igénybe a konzultációs vagy tréningszolgáltatásokat a „de minimis” keretük terhére (csekély összegű állami támogatás, melynek mértéke 3 pénzügyi évre vetítve 200.000 euro).

A 2004. évi XXXIV. törvény alapján KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek az összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja a 25%-ot.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Digitaltech EDIH együttműködésével, most az alábbi digitalizációs kurzusokat vehetik igénybe az érdeklődők Zalaegerszegen:

Digitális üzletfejlesztés

A képzés célja:

 • A tréning a technológiai alapú vállalatok stratégiai és operatív üzletfejlesztésére összpontosít. A résztvevők az esettanulmányok, az elméleti modellek feltárása és a vállalatokkal való interakció révén megértik és értékelik a csúcstechnológiai szervezetek irányításának kihívásait a gyorsan fejlődő technológiai környezetben.
 • A tréning elvégzésére személyes és online formában is van lehetőség.

A képzés célcsoportja:

 • KKV vezetők és alkalmazottak, valamint a közszféra szektor alkalmazottai

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
A tréning résztvevője képes lesz a következőkre:

 • Információs technológiák használatára
 • Digitális üzletfejlesztése
 • Alkalmazkodásra a külső technológiai változásokhoz
 • Kritikai reflexió és stratégiai gondolkodás alkalmazására

A képzés óraszáma: 4 óra

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:

 • A hagyományos üzleti modellek változása a digitalizáció fejlődésével: 1 óra
 • A technológiai változásokhoz való alkalmazkodás kihívásai: 1 óra
 • Esettanulmányok: 1 óra
 • Új technológiák társadalmi, etikai és környezeti hatásai: 1 óra

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

Digitális transzformáció a marketingben

A képzés célja:

 • A tréning elősegíti a résztvevők jelenlegi marketingtevékenységének digitális átalakulását. 
 • A tréning elvégzésére személyes és online formában is van lehetőség. 

A képzés célcsoportja:

 • KKV vezetők és alkalmazottak, valamint a közszféra szektor alkalmazottai 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A tréning résztvevője képes lesz a következőkre:

 • Kritikai gondolkodás keretében értékelni a jelenlegi marketingtevékenységét a digitális átalakulás szempontjából
 • Konkrét stratégiák tervezésére
 • Meghatározni a marketingtevékenységek magasabb szintre emelésének optimális módszereit a komplex problémamegoldási kompetencia fejlesztésével

A képzés óraszáma: 4 óra

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:

 • Sikertényezők a marketingben: 1 óra
 • Esettanulmányok: 1 óra
 • Digitális marketingstratégia tervezése: 1 óra
 • Mesterséges intelligencia a marketingben: 1 óra

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

Termék- és szolgáltatásfejlesztés közös értékalkotással

A képzés célja:

 • A résztvevők ismereteinek bővítése a közös értékalkotás témakörében, mely által javíthatják az ügyfélélményt és magasabb minőségű szolgáltatásokat nyújthatnak ügyfeleiknek.
 • A tréning elvégzésére személyes és online formában is van lehetőség.

A képzés célcsoportja:

 • KKV vezetők és alkalmazottak, valamint a közszféra szektor alkalmazottai

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
A tréning résztvevője képes lesz a következőkre:

 • Ügyfélszerzésre a termék-és szolgáltatásfejlesztés folyamatába
 • Új termékek és szolgáltatások fejlesztésére a közös értékalkotás tükrében
 • Kritikai reflexió és gondolkodásmód alkalmazására

A képzés óraszáma: 4 óra

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:

 • A közös értékalkotás fogalma, folyamata: 1 óra
 • Fogyasztók bevonása a közös értékalkotásba: 1 óra
 • A közös értékalkotás előnyei és hátrányai: 1 óra
 • Esettanulmányok: 1 óra

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

Digitális mentor tréning

A képzés célja:

 • A tréning gyakorlati eszközöket és módszereket kínál a munkavállalók digitális átalakulási folyamatokkal kapcsolatos tudatosságának növelésére.
 • A tréning elvégzésére személyes és online formában is van lehetőség.

A képzés célcsoportja:

 • KKV vezetők és alkalmazottak, valamint a közszféra szektor alkalmazottai

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
A tréning résztvevője képes lesz a következőkre:

 • Képes azonosítani az üzleti életet és a társadalmat átalakító kulcsfontosságú technológiákat.
 • Az analitikus gondolkodás fejlesztésével megérti, hogyan változtatja meg a digitalizáció az üzleti környezetet.
 • Képes felmérni és elemezni a digitális platformok szerepét a mai digitalizált üzleti gyakorlatban.
 • Megérti az innovatív digitális üzleti ökoszisztémák szerepét és jelentőségét.

A képzés óraszáma: 4 óra

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:

 • Digitális technológiák megismerése: 1 óra
 • Üzleti környezet változása a digitalizáció hatására: 1óra
 • Digitális platformok szerepe: 1 óra
 • Digitális üzleti ökoszisztémák 1 óra

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

Társadalmi hatású vállalkozás, fenntarthatóság és ESG

A képzés célja:

 • Bevezető ismeretek átadása a társadalmi hatású vállalkozásról, a fenntarthatóságról és az ESG-ről, valamint arról, hogy mi az ikerátmenet.
 • A tréning elvégzésére személyes és online formában is van lehetőség.

A képzés célcsoportja:

 • KKV vezetők és alkalmazottak, valamint a közszféra szektor alkalmazottai

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
A tréning résztvevője képes lesz a következőkre:

 • A szervezet zöldebbé és hatékonyabbá tételére
 • Az ikerátmenetek közötti kölcsönhatás megértésére
 • Digitalizációra az SDG-k mentén
 • Ismeri és képes alkalmazni az ESG szemléletet

A képzés óraszáma: 4 óra

A képzés tananyagegységeinek megnevezése:

 • Hogyan erősíti egymást a zöld és a digitális átállás? 1 óra
 • Az ikerátmenet elemei: 1 óra
 • Az ikerátmenet követelményei: 1 óra
 • Digitalizáció az SDG-k mentén és az ESG lehetőségei: 1 óra

A képzés elvégzéséről szóló igazolás megnevezése: Tanúsítvány

Ha érdeklik képzéseink, a részletekért, időpontokért keresse kollégáinkat:

Simon Gábor

Zalaegerszeg

E-mail: een [at] zmva.hu