TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű program keretében nyújtható támogatások

A „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program” keretében megvalósuló munkaerőpiaci program célja a paktum szerinti keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása Zala vármegyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása.

A munkaerőpiaci program keretében a kormányhivatallal együttműködve a –  célcsoportba tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes – járási hivatalok nyújtanak támogatásokat.

Támogatható célcsoportok

Álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak:

 • Alacsony iskolai végzettségűek
 • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
 • 50 év felettiek
 • GYED-ről, GYESE-ről, GYET-ről, illetve csecsemőgondozási díjról, gyermekek otthongondozási díjról, vagy ápolási díjról visszatérők, vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
 • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
 • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
 • Megváltozott munkaképességű személyek
 • Roma nemzetiséghez tartozó személyek
 • A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők
 • Inaktívak

Bérköltség támogatás

A foglalkoztatónak Zala vármegye területén kell székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznie, amelynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

 • „legfeljebb 90 nap, 100%-os támogatási intenzitás” de minimis konstrukció

  Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a.

  E bérköltség támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

  A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.

Frissítve: 2023.05.10

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, részletes információt az alábbi elérhetőségeken kérhet:

Filó Gabriella

Lenti

Kerekes Gábor

Nagyanizsa

Halász Eszter

Zalaegerszeg