Hasznos információk mikrohiteles ügyfeleinknek

TÁJÉKOZTATÓ a COVID-19 járvány negatív nemzetgazdasági hatásainak enyhítésére megalkotott fizetési moratóriumról szóló rendeletekről

Tisztelt Ügyfelünk!

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) a világjárvány nemzetgazdaságot érintő negatív hatásainak enyhítése érdekében támogatja a Kormány 47/2020. (III. 18.) és 62/2020. (III. 24.) sz. rendeleteiben (a továbbiakban: Rendeletek) foglaltakat, illetve saját eszközeivel is mindent elkövet azért, hogy csökkentse a kialakult helyzet káros hatását a régió gazdaságára.

• a „… tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium)”,
• „a szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama…” meghosszabbodik,
• „a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét”,
• „a tőketartozást sem a fizetési moratórium ideje alatt, sem a fizetési moratórium lejártát követően nem lehet a fizetési moratórium ideje alatt nem teljesített kamat összegével megnövelni”,
• „a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni”,
• „a kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is”,
• „a fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen„,
• „a szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja„,
• a fizetési moratórium miatt „… módosult szerződést nem kell közjegyzői okiratba foglalni, a korábbi közjegyzői okirat a szerződés módosult tartalmának keretei között érvényes”,
• „a fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart…”, melyet a Kormány rendelettel meghosszabbíthat,
• „a veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró szerződés 2020. december 31-éig meghosszabbodik„.

MIT JELENT EZ A GYAKORLATBAN?

FIZETÉSI HALADÉK: a fizetési moratórium alatt (azaz jelenleg 2020.12.31-éig) nincs tőke-, alapkamat-, késedelmi kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség.
KÉSEDELMI KAMATSTOP: a fizetési moratórium alatt nem keletkezik késedelmi kamat (azaz 2020.03.19-től 2020.12.31-ig nem lesz késedelmi kamatelőírás).
ALAPKAMAT KELETKEZÉSE: a fizetési moratórium alatt – az aktuálisan fennálló tőketartozásra – alapkamat keletkezik.
ALAPKAMAT MEGFIZETÉSE: a fizetési moratórium alatt képződő alapkamat 2020.12.31-ét követően válik esedékessé, azt a fizetési moratórium után, a futamidő alatt, egyenlő részletekben kell megfizetni.
AUTOMATIKUS ÁTÜTEMEZÉS: a Rendeletek a fennálló tartozásokat nem elengedik, hanem azok megfizetésének ütemezéséről rendelkeznek a fennmaradó futamidő automatikus hosszabbításával.
TÖRLESZTŐRÉSZLETEK FIZETÉSI MORATÓRIUM UTÁN: a fizetési moratórium alatt keletkezett, de esetlegesen meg nem fizetett alapkamatok a havi törlesztőrészletekre rakódnak oly módon, hogy a futamidő hosszának növekedése révén nem emelkednek az eredeti szerződés szerinti havi törlesztőrészletek.
MORATÓRIUM KAMATRA GYAKOROLT HATÁSA: a fizetési moratórium kitolja a futamidőt, ezáltal növeli a teljes futamidő során megfizetendő alapkamat összegét.
KÖZJEGYZŐI OKIRAT: nincs szükség a közjegyzői okiratok módosítására.

HOGYAN LEHET IGÉNYELNI A FIZETÉSI MORATÓRIUMOT?

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a fizetési moratóriumot, úgy a 2020. április 6-án megküldött nyilatkozatbekérőn, kérjük az alábbi szövegrészek valamelyikét jelölje meg:

☐ Kérem a tőke- és kamatfizetési kötelezettségeim tekintetében a fizetési moratórium beállítását 2020. december 31. dátummal bezárólag. Tudomásul veszem, hogy a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. Tudomásul veszem, hogy a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
vagy

☐ Kérem tőkefizetési kötelezettségeim tekintetében a fizetési moratórium beállítását 2020. december 31. dátummal bezárólag. (A moratórium időszaka alatti kamatfizetési kötelezettségeimnek eleget teszek.) Tudomásul veszem, hogy a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott tőkét a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. Tudomásul veszem, hogy a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező megfizetendő tőketartozás összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét.
A fizetési moratóriumtól függetlenül minden hónapban megkapja zárási értesítőnket, így figyelemmel tudja kísérni a meg nem fizetett tartozások alakulását.

MIT TEGYEN, HA NEM KÍVÁNJA IGÉNYBE VENNI A FIZETÉSI MORATÓRIUMOT?

Amennyiben Ön NEM kívánja igénybe venni a fizetési moratóriumot, úgy a 2020. április 6-án megküldött nyilatkozatbekérőn kérjük az alábbi szövegrészt jelölje meg:

Nem kívánok élni a fizetési moratórium alkalmazásával. (E választás nem zárja ki, hogy a későbbiek folyamán a fizetési moratóriumban foglalt lehetőségeket igénybe vegyem).

HOGYAN TÖRTÉNIK A BEFIZETÉSEK KÖNYVELÉSE A MORATÓRIUM IDEJE ALATT?

Befizetései / utalásai során a kiegyenlítési sorrend továbbra is változatlan marad (költség, késedelmi kamat, kamat, tőke).

A lineáris törlesztés (mely az annuitásos törlesztésnél kedvezőbb), illetve a díjtalan elő- és végtörlesztés lehetősége biztosítja az Ön számára, hogy a törlesztések szerződés szerinti fenntartásával ne érintse negatívan a fizetési moratórium.

Ez azt jelenti, hogy mikrohiteleink esetén – a banki gyakorlattól eltérően – külön nem szükséges jeleznie, ha a moratórium időszaka alatt mégis részben, vagy egészben fizetni szeretné a törlesztőrészleteket.

ÖSSZEFOGLALÁS

Tekintve, hogy az ügyfeleink által végzett tevékenységek felölelik a végezhető tevékenységek szinte teljes spektrumát, így általános, mindenkire érvényes stratégia nem létezik, ráadásul minden döntésben nagy szerepet játszanak az egyéni lehetőségek, illetve preferenciák. Döntésekor az alábbiakat célszerű figyelembe vennie:

 amennyiben a COVID-19 járvány miatt nehéz helyzetbe került egy vállalkozás, úgy a fizetési moratórium „intézménye” a hiteltörlesztések elhalasztásával gyors segítséget tud nyújtani,

 a pénznek időértéke van, így a „mostani” 1 Ft többet ér, mint az 5 év „múlvai”; az aktuálisan rendelkezésre álló pénzt stabil pénzpiacok mellett be lehet fektetni, kamatoztatni lehet, ezért a jövőbeli törlesztések jelenértékét is figyelembe kell venni,

 ugyan a havi törlesztőrészletek mértékei nem változnak a futamidő hosszabbodásával, ám a teljes, meghosszabbított futamidő során több alapkamatot kell megfizetni, mint fizetési moratórium nélkül,

 a Rendeletek lehetővé teszik, hogy a fizetési moratórium alatt részben, vagy egészben törlessze tartozását, ezzel csökkenteni tudja a meghosszabbított futamidő során fizetendő alapkamat összegét.

Reméljük, hogy a Rendeletekben foglaltak hozzájárulnak vállalkozása működőképességének fenntartásához, illetve tájékoztatónkkal pénzügyileg megalapozott, tudatos döntések meghozatalában is segíteni tudtuk. Felhívjuk figyelmét, hogy tájékoztatónk kizárólag a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kezelt Új Magyarország Mikrohitel Program (ÚMMP), az Új Széchenyi Hitel Program (ÚSZT), Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program (ÚSZT-KOM), Saját Forrásból Finanszírozott Helyi Mikrohitel Program (SFFHMP), Fürge Hitel Program és a Helyi Mikrohitel (HMA) keretében nyújtott mikrohitel, a konstrukciókra érvényes. Egyéb konstrukciók esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot finanszírozójával, illetve figyelje a finanszírozást nyújtó tájékoztatásait a moratóriumról.

Amennyiben a Rendeletekkel, jelen tájékoztatónkkal vagy mikrohitelével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, ügyintézés céljából elektronikus (e-mail) és telefonos csatornáinkat vegyék igénybe!

Keressen minket!

Telefon
+36 92 316 033

E-mail

Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
8360 Keszthely, Szalasztó utca 22.
8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 10.

Ügyfélfogadás
Hétfő – Csütörtök: 08:00–15:30
Péntek: 8:00–14:00

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kövessen minket!