A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált innovációs projektjeik támogatásával.

A vállalkozások az alábbi célokból választható innovációs projektjeikre kaphatnak támogatást:

   1. humán erőforrás bevonásával a vállalkozásban innovációs folyamat(ok) elindulása megtörténik vagy
   2. humán erőforrás bevonásával adaptív innovációs tevékenység történik, vagy
   3. humán erőforrás bevonásával, legalább a vállalkozás szintjén újdonságnak tekinthető és üzletileg hasznosítható prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztése történik.

Jelen Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek. Az NKFI Hivatal weboldaláról elérhető elektronikus felületen (kfivelemeny.nkfih.gov.hu) megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok figyelembevételével kitöltött szakmai vélemény iránti kérelem elbírálása után állítja ki az NKFI Hivatal a kérelemre vonatkozó szakmai véleményt, mely lehet támogató vagy tartaléklistáról támogatható vagy elutasító.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2020. június 19-én 12:00 óráig lehetséges.

A szakmai támogató véleménnyel rendelkezőknek a támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni.

   • önállóan támogatható tevékenységek: innováció bevezetésére irányuló tevékenység adaptív innovációs tevékenység, fejlesztési tevékenység
   • önállóan nem támogatható: eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése, projekt koordinációs tevékenység.

A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 12 milliárd forint. A támogatás mértéke maximum 60%. Az igényelhető támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 20 millió Ft.

További információ:
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-start-innovacio-2020-111-kkv-start/palyazati-felhivas