NEGYEDIK FELHÍVÁS – LEZÁRULT

Benyújtási határidő: 2020. november 16 – 2021. január 15-ig.


Új terméket, technológiát vagy szolgáltatást szeretne bevezetni?

Van egy ötlete, mely sikeres lehet akár külföldön is?

Forrást keres termékfejlesztésre?

Amennyiben igen, abban az esetben pályázzon most!

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020, B Light Scheme projekt a hozzáadott értékkel rendelkező üzleti együttműködéseket támogatja a horvát-magyar határ mentén működő KKV-k esetében.

MIRE LEHET PÁLYÁZNI?

Magyarországi és horvátországi határ menti székhelyű cégek együttműködésére a következő témákban:

   • A résztvevők hozzanak létre egy határon átívelő új, közös technológiát, hozzáadott értéket,
   • Dolgozzák ki egy határon átívelő termék vagy szolgáltatás arculatát,
   • Lépjenek be közösen külföldi piacra.

KI AZ IDEÁLIS PÁLYÁZÓ?

   • Zala megyei székhelyű vagy telephelyű vállalkozás
   • Legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik
   • Birtokában van egy nem mezőgazdasági témájú, piacképes ötlet vagy termék

MILYEN A TÁMOGATÁS FORMÁJA?

   • Vissza nem térítendő támogatás
   • Maximum az elszámolható költségek 75%-ig
   • 40.000–160.000 EUR partnercégenként

Kedvezményezettként

Teljes elszámolható költség (100%)

Maximum ERFA társfinanszírozás (75%)

Minimum

40,000 EUR

30,000 EUR

Maximum

160,000 EUR

120,000 EUR

*Európai Regionális Fejlesztési Alap

A partnerek együttműködési tevékenységeinek összköltsége meghaladhatja a 160 000 EUR-t, de ebben az esetben az e küszöbértéket meghaladó összes költséget a Light Projekt támogatható (elszámolható) költségén kívüli költségnek kell tekinteni!

Mivel a projektekben az ÁFA összege nem elszámolható, ezért az összes költséget ÁFA nélkül kell tervezni.

Részletes információt itt talál a projektről: https://blighthuhr.eu/

 1. A PROGRAMRÓL

1.1.     Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott hálózatnak, amely az új tervezési időszakban ismét az Interreg elnevezést kapta, és amely az EU kohéziós politikájának fontos részét képezi. Az ETE programok az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. Az ETE programok célja – többek között – a közös identitás előmozdítása, a fizikai tér integrálása, a kiegyensúlyozott fejlesztés, valamint a szakpolitikák és az irányítás összehangolása. A célok elérése érdekében, ezek a határon átnyúló együttműködési programok, közös fejlesztési terveket fogalmaznak meg – a határrégiókban – és ezek végrehajtására intézkedési tervet dolgoznak ki.

A mostani együttműködési program a Magyarország-Horvátország (IPA) Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 utóda. Hasonlóan az előző programidőszakhoz, Horvátország Európai Unióhoz történő csatlakozásának évétől, a program társfinanszírozását mindkét tagállamban az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrása fedezi. Így az európai kohéziós politika végrehajtását szabályozó elvek, szabályok és eljárásrendek teljes köre alkalmazandó erre az együttműködési programra. A korábbi IPA (előcsatlakozási támogatási eszköz) néhány speciális szabálya és eljárásrendje kivételével a 2007-2013-as programidőszak tapasztalatainak túlnyomó többsége a jelenlegi program esetében is helytálló, s céljait és tartalmát tekintve mintegy folytatása az előző programnak.

1.2.     Program szintű szervezetek

A B Light Konstrukció (továbbiakban a Konstrukció) tekintetében a következő szervezetek felelősek a végrehajtásért:

 • Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC)

A Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC) az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program fő döntéshozó szerve, a program megvalósítási területén fekvő megyék és az illetékes állami szervek képviselőiből áll. A Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC) feladata a Konstrukció jóváhagyása, az egyes projektek végrehajtásának ellenőrzése, döntéshozatal a változtatásokról – a Támogatási Szerződéssel összhangban.

A Támogatásfelügyeleti Bizottság (TB/MC) munkáját a Közös Titkárság (KT/JS) segíti. A Közös Titkárság (KT/JS) a Vezető Kedvezményezettől (HAMAG-BICRO) kap meg minden szükséges információt a B Light Konstrukció előrehaladásával kapcsolatosan.

 • Irányító Hatóság (IH/MA)

Az Irányító Hatóság (IH/MA) viseli az Együttműködési Program, beleértve a B Light Konstrukció végrehajtásának teljes felelősségét. Az Irányító Hatóság IH/MA a Magyar Miniszterelnöki Hivatal, amelynek a székhelye Budapest, Magyarország. Az Irányító Hatóság IH/MA a konstrukció támogatási szerződésének az aláírója, felelőssége és illetékessége a támogatási szerződéssel összhangban annak folyamatos ellenőrzése.

 • Hitelesítő Hatóság (HH/CA)

A Hitelesítő Hatóság (HH/CA) felelősséggel tartozik a kiadási bizonylatok és kifizetési kérelmek jóváhagyásáért.

 • Auditor Hatóság (AH/AA)

Az Auditor Hatóság (AH/AA) független az Irányító Hatóságtól és a Hitelesítő Hatóságtól, felelősséggel tartozik az irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működésének igazolásáért, beleértve a Konstrukció és a Light Projektek ellenőrzését is.

 • Közös Titkárság (KT/JS)

A Közös Titkárság (KT/JS) az az adminisztratív szerv, amely az Irányító Hatóságot (IH/MA) és a Támogatásfelügyeleti Bizottságot (TB/MC) segíti. A Közös Titkárságot (KT/JS) a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.-nél állítják fel. Székhelye Budapesten van, de vannak kihelyezett, kapcsolattartást szolgáló pontok Čakovec, Osijek és Pécs városokban.

1.3 Kedvezményezettek

A Konstrukció a partnerség tekintetében illeszkedik az általános határokon átívelő projektekhez: van egy fő kedvezményezett (TB/MC) és több kedvezményezett.

 • Fő kedvezményezett (TB/MC): HAMAG-BICRO Horvát Ügynökség a Kis- és Közepes Vállalkozókért, Innovációért és Beruházásokért nevű ügynökség.

A Fő Kedvezményezett (FK/LB) viseli a felelősséget a Konstrukció végrehajtásának teljes koordinálásáért, összhangban az Irányító Hatósággal (IH/MA) aláírt támogatási szerződéssel.

 • Kedvezményezettek: megyei szintű vállalkozásfejlesztési ügynökségek

A Kedvezményezettek felelnek a projekt tevékenységek koordinálásáért a saját megyéikben.

A Kedvezményezettek fő feladata, hogy népszerűsítsék és tudatosítsák a Konstrukciót a KKV-k körében a határ menti területen és hogy aktív szerepet játszanak projektek generálásban: promóciós események, B2B (business to business) találkozók és konzultációk megszervezésével annak érdekében, hogy a potenciális Light Partnereket és Light Projekt kezdeményezéseket beazonosítsák.

A Kedvezményezettek részt vesznek az értékelésében és tagjai a Kiválasztási Bizottságnak.

A kedvezményezettek a következők:

Magyarországon

Baranya megye: 

Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (Baranya County Development Agency Non-profit Ltd)

Somogy megye: 

Somogy Megyei Vállalkozói Központ Alapítvány (Entrepreneurs’ Centre of Somogy County Foundation) http://www.vallalkozoi-kozpont.hu/

Zala megye: 

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Zala County Foundation for Enterprise Promotion) https://zmva.hu

Horvátországban

Osijek-Baranja és Vukovar-Srijem megyék: 

Szlavónia és Baranya Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. (Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.; Regional Development Agency of Slavonia and Baranja Ltd.) http://www.slavonija.hr/

Virovitica-Podravina és Požega-Slavonia megyék: 

VIDRA Virovitica-Podravina megyei Regionális Fejlesztési Ügynökség 

(VIDRA Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske zupanije; VIDRA Virovitica-Podravina County`s Development Regional Agency) http://ravidra.hr

Koprivnica-Križevci és Bjelovar-Bilogora megyék: 

PORA Podravina és Prigorje Regionális Fejlesztési Ügynökség 

(PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji; (PORA Regional development agency of Podravina and Prigorje for promotion and implementation of development activities in Koprivnica Križevci County) http://www.pora.com.hr

Međimurje és Varaždin megyék: 

Medimurje Regionális Fejlesztési Ügynökség 

(Regionalna razvojna agencija Međimurje; (Regional Development Agency Međimurje) http://www.redea.hr

2. A PROJEKTRŐL – A B LIGHT KONSTRUKCIÓ

2.1.    A konstrukció

A Beneficiary Light Konstrukció (The Beneficiary Light Grant Scheme, BLGS) egy vállalkozásfejlesztési támogatási konstrukció, amelyet speciálisan az „Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020” – programra terveztek.

2.2.    Speciális célok

 • Egy főre jutó bruttó hozzáadott érték (GVA/BÉH) növekedése a program területen működő ipari és szolgáltatási szektorban.
 • A KKV-k nemzetközi tevékenységének ösztönzése.
 • A KKV-k versenyképességének növelése.
 • Harmadik féllel aláírt szerződéses üzleti megegyezés.
 • Üzleti együttműködések létrehozása: közösen kifejlesztett termék, technológia vagy szolgáltatások, beszállítói láncok, közös marketing tevékenység, közös vállalat kiépítése.
 • A vállalkozás eladási értékének növelése.

3. POTENCIÁLIS PÁLYÁZÓK

3.1.     Light Partnerek – az együttműködő vállalkozók

A Light Partnerek azok a kedvezményezett KKV-k, amelyeket egy egyfordulós kiválasztási folyamaton keresztül választanak ki arra, hogy a Konstrukcióból támogatást kapjanak.

A Light Partnernek a 651/2014/EU Rendelet 1-es mellékletében meghatározott kis- és középvállalatok (KKV-k) kategóriájába kell tartoznia.

Magyarországon KKV-knak nevezzük azokat a vállalkozásokat, amelyeket a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény §3. bekezdése határoz meg. Horvátországban a KKV-k meghatározását a kisgazdaság fejlesztéséhez szükséges kezdeményezésekről szóló törvényrendelet 2. cikkelye tartalmazza (Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva – NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13). Ezen rendeletek alapján a közepes-, kis- és mikro vállalkozások mind kedvezményezettjei lehetnek a Konstrukciónak.

Az egyes Light Projektben együttműködő Light Partnereknek egymástól független és önálló vállalkozásoknak kell lenniük, ahogy azt a 651/2014/EU Rendelet, 1-es melléklet 3. cikke előírja. Egyetlen Light Projekt keretében partner-, vagy egymáshoz kapcsolódó vállalkozások nem kaphatnak céltámogatást.

Mindegyik Light Partnernek kell, hogy legyen bejegyzett székhelye, vagy fiókja a program területén (NUTS III szintű megyék) és ott kell tevékenységet végezniük:

magyar oldalon:

 • Zala megye (HU223)
 • Somogy megye (HU232)
 • Baranya megye (HU231)

horvát oldalon:

 • Međjimurska megye (HR 046)
 • Koprivničko-križevačka megye (HR 045)
 • Virovitičko-podravska megye (HR 048)
 • Osječko-baranjska megye (HR 04B)
 • Varaždinska megye (HR 044)
 • Bjelovarsko-bilogorska megye (HR 047)
 • Požesko-slavonska megye (HR 049)
 • Vukovarsko-srijemska megye (HR 04C)

A Light Projektben megvalósuló tevékenységét a fenti programterületen kell kifejteniük a Kedvezményezetteknek. Ha a Light Partner székhelye nem a fenti programterületen került bejegyzésre, csak a fiók szervezete, úgy a Light Partner fiók szervezetének a Light Projekt benyújtásától számított minimum egy éve kell működnie a programterületen (a cég bejegyzési dokumentumai alapján).

3.2.    Partnerségi követelmények

Egy Light Projekt legalább 2 együttműködő Light Partnerből kell, hogy álljon; a Light Partnerek maximum száma 4. Mindegyik Light Projektnek legalább egy partnert kell tartalmaznia a határ mindkét oldaláról.

Mint az általános a határokon átívelő együttműködési projekt-partnerségek esetében, itt is mindegyik Light Projekt-partnerségét kiegyensúlyozottá kell tenni a Light Partnerek közötti racionális és hatékony munka- és felelősség-megosztással. Ahhoz, hogy a partnerség működőképes és hatékony legyen, közös szükségletek és célok mentén tevékenykedő partnereket kell összegyűjtenie. A speciális ismeretet és szakértelmet végig biztosítani kell.

A Light Projektben minimálisan elvárt együttműködési szint három fő elemet, újítást jelent:

 • A résztvevők hozzanak létre egy határon átívelő új, közös technológiát, hozzáadott értéket;
 • Építsenek ki egy határon átívelő ellátó hálózatot;
 • és/vagy lépjenek be közösen külföldi piacra.

Az „Ansoff mátrix” alapján az üzleti együttműködés-intenzitás alábbi szintjeit lehet megjelölni a Light Projektek tekintetében (a legalacsonyabbtól a legmagasabb intenzitásig haladva):

PIACI BEHATOLÁS (PENETRATION): A Light Partnerek egy már meglévő terméküket, technológiájukat vagy szolgáltatásukat meglévő piacukra viszik, anélkül hogy belépnének egymás piacára vagy egy harmadik piacra. Ez kizárólag promóciós célú piaci behatolás, amely az adott termékről, technológiáról vagy szolgáltatásról adhat pontosabb ismeretet a meglévő piacon. – ez NEM ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióban megszerezhető támogatásra.

PIACFEJLESZTÉS (MARKET DEVELOPMENT): Új piacot találni egy már létező terméknek: egy már kifejlesztett terméket, technológiát vagy szolgáltatást új piacra vinni (vagy a partner országban vagy egy harmadik országban), amelyet a projekt együttműködés tesz lehetővé. Ebben az esetben az egyik Light Partner a tulajdonosa a terméknek, a másik az új piachoz való hozzáférést biztosítja (saját országában vagy egy harmadik országban. – Ez FELTÉTELHEZ KÖTÖTTEN ELÉGSÉGES, abban az esetben, ha az új piacra való belépés nem jelenti egyúttal azt is, hogy a Light Partner egy már létező piacán csökkenti a jelenlétét, hanem növekedést generál a teljes eladás tekintetében.

TERMÉKFEJLESZTÉS (PRODUCT DEVELOPMENT): Egy új termék bevezetése egy már létező piacra: A Light Partner egy új terméket, technológiát vagy szolgáltatást vezet be egy olyan piacra, ahol az egyik Light Partner már jelen van. Az új termék esetében mindkét Light Partner termékfejlesztőnek számít, függetlenül attól, hogy a termék egyikőjük már meglévő piacára kerül. Ebben a fajta együttműködésben a termék előállításának kifejlesztése adja az együttműködés hozzáadott értékét. Ez a típus ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióban a támogatáshoz jutás tekintetében.

DIVERZIFIKÁCIÓ (DIVERSIFICATION): Egy új termék fejlesztése egy új piacra: úgy a kifejlesztett termék, mint a technológia vagy szolgáltatás és az általa elért piac is új. Ez a típus képviseli a legelőrehaladottabb együttműködési formát, amely számos modalitási opciót magába foglal: egy (vagy több) Light Partner fejleszti a terméket, a többi Light Partner hozzáférést biztosít az új piachoz, amely vagy a partner országokban található vagy más országokban. Ez az az együttműködési szint, ahol több, mint két Light Partner együttműködése szükséges. Ez a típus MAXIMÁLISAN ELÉGSÉGES a B Light Konstrukcióból való támogatáshoz jutás tekintetében.

3.3.    Felhasználható támogatás

A B Light projektből finanszírozott EU hozzájárulás, vissza nem térítendő támogatásnak számít.

Az elszámolható költségek maximum 75%-át lehet támogatásként lehívni a B Light Konstrukció keretein belül, a fennmaradó összeg a Light partnerek saját hozzájárulása.

A Light Projekt megvalósítása során minden Light Partnernek kötelessége a teljes költségvetés 25%-át biztosítani saját hozzájárulásként.

A saját forrást bármilyen pénzügyi forrásból lehet biztosítani (pl.: folyószámlán elhelyezett pénzből, banki kölcsönből), kivéve más Európai Uniós vagy nemzeti társfinanszírozásból származó támogatásból.

A Light Projektek Light Partnerekre kivetített minimum és maximum kerete:

 

 Teljes költség

 Maximum ERFA támogatás (75%)

 Minimum per Light Partner 

  EUR 40,000

 EUR 30,000

 Maximum per Light Partner

 EUR 160,000 

 EUR 120,000

Ha az együttműködés teljes költsége meghaladhatja a 160.000 eurós költséget Light partnerenként, akkor ebben az esetben a maximum érték fölé eső költség NEM MINŐSÜL a Light Projekten belül elszámolható költségnek. Mivel az ÁFA nem elszámolható, minden költséget ÁFA nélkül kell értelmezni.

4. PÁLYÁZÁS ÉS KIVÁLASZTÁS

A Light Projekteket a negyedik felhívásban egy lépcsőben, nyílt eljárásban, pályázat útján választják ki (Felhívás a Light Projekt Javaslatok benyújtására).

A Light projektet a részletesen, alaposan ki kell dolgozni. Az elkészült dokumentációt Light Projekt Javaslatnak nevezzük. A benyújtás a B Light Platform online felületén történik.

A Light Projekt Javaslatot az együttműködő KKV-k közösen készítik el a KPTL segítségével, amelynek szakértői a Light Partner jelölteknek ingyenesen állnak rendelkezésére. A Light Projekt Javaslatot angol nyelven kell benyújtani.

A Light Projekt Javaslatot bármelyik együttműködő Light Partner benyújthatja, úgy, hogy annak kitöltött Excel nyomtatványát is feltölti az aláírt és beszkennelt tanúsítványokkal valamint az összes kötelező kiegészítő dokumentummal együtt.

A Light Projekt Javaslat összes formanyomtatványa letölthető innen. (Light Project Proposal Form)

A Light Projekt Javaslatok értékelése és bírálata az alábbiak szerint zajlik.

 • A Light Projekt Javaslatokat a területileg illetékes KKV fejlesztési ügynökségek (Kedvezményezettek) közösen értékelik: az összes Light Partner területileg illetékes KKV fejlesztési ügynöksége adminisztrációs és támogathatósági kritériumok mentén bírálja a benyújtott Light Javaslatokat.
 • A területileg illetékes KKV fejlesztési ügynökségek (Kedvezményezettek) vagy elutasítják, vagy jóváhagyják a Javaslatot további, tartalom-alapú értékelésre. Hiányos Light Projekt Javaslat esetén az adminisztratív kötelezettségek teljesítése érdekében a Light Partner jelöltet határidő megadásával felszólítják a hiányzó dokumentumok pótlására.
 • Ha a tartalom és/vagy a Light Projekt bármely költségvetési tétele további tisztázást igényel, a területileg illetékes KKV fejlesztő ügynökség felkérheti a Light Partner Jelöltet további tisztázásra.
 • Az adminisztratív és támogathatósági kritériumok teljesítésére vonatkozó ellenőrzést követően a területileg illetékes Kedvezményezettek az értékelési háló segítségével kitöltik a Light Projekt Javaslatra vonatkozó értékelő lapot.
 • A tartalmi értékelést követően a Light Projekt Javaslat végső benyújtási határidejétől számított 60 napon belül Kiválasztási Bizottsági ülésre kerül sor.
 • A Kiválasztási Bizottság döntése alapján a Fő Kedvezményezett a támogatott Light Projekt Light Partnereivel közösen aláírja a Partnerségi Megállapodás Függelékét.

5. HOGYAN TALÁLHAT PROJEKT PARTNERT

B Light Web Platform a legegyszerűbb módja a partnerkeresésnek. Itt nyújthatja be a Light Projekt Javaslatát is.

A KKV adatbázisban való keresés lehetőséget nyújt, hogy számos kritérium alapján (vállalkozás mérete, helye, üzleti szektor, stb.) szűrve partnert keressen közös projekt-javaslat elkészítéséhez, partnerség kialakításához. Minden vállalkozás bemutatkozik a „Szervezeti információ” és az „Együttműködési Profil” menüpontok alatt, ahol a partnerségi kérések és javaslatok találhatók.

Ha szeretné vállalkozásának profilját bemutatni, kérem, regisztráljon ezen a felületen a „Regisztráció” gomb megnyomásával.

A Projekt partnerek (HAMAG- BICRO és a megyei fejlesztési ügynökségek) szerveznek egy vállalkozók közötti találkozót, amely lehetőséget nyújt, hogy gyorsan és könnyen találkozhasson potenciális együttműködő partnereivel. Az esemény helyszínét és időpontját weboldalunkon és a B Light Web Platformon is hamarosan közzé tesszük.

Ha érdekli a vállalkozói találkozón való részvétel, vagy szeretné cégének profilját a Platformon elérhetővé tenni kérem, keresse fel az alábbi kontaktot:

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Ügyfélszolgálat

Tel: +36 92 316 033

Fax: +36 92 316 062

E-mail: 

b-light_logok

„A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósul meg.“

Megjegyzés: A jelen honlap az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A honlap tartalma kizárólag a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.