TÁJÉKOZTATÓ

a TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű program keretében nyújtható foglalkoztatási támogatásokról

A projekt alanya az lehet

 • aki a projektben legalább egy célcsoportba besorolható
 • aki korábban a TOP projekt résztvevője nem volt
 • aki korábban a Kormányhivatal által indított bármely más projekt résztvevője volt, és ezzel kapcsolatos 180. napi nyomon követése lezárult

A projekt célcsoportjai:

Álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak

A program szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek (a felsorolás nem jelent prioritást)

1.

Alacsony iskolai végzettségűek

2.

25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők

3.

50 év felettiek

4.

GYED-ről, GYESE-ről, GYET-ről, illetve csecsemőgondozási díjról, gyermekek otthongondozási díjról, vagy ápolási díjról visszatérők, vagy egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek

5.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

6.

Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek

7.

Megváltozott munkaképességű személyek (az Flt. 58. § (5) bekezdés m) pontja alapján)

8.

Roma nemzetiséghez tartozó személyek

9.

A közfoglalkoztatásból a nyílt munkaerőpiacra visszavezethetők:

10.

Inaktívak

Támogatások:

Bérköltség támogatás

A foglalkoztatónak Zala vármegye területén kell székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkeznie, amelynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

 • „legfeljebb 90 nap, 100%-os támogatási intenzitás” de minimis konstrukció
  Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a (max. br. 350 000 Ft/fő/hó)
  A támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.
 • „legfeljebb 8+4 havi, 100%-os intenzitás” de minimis konstrukció (a rendelkezésre álló idő alapján 6+3 hónap, 4+2 hónap)
  Támogatás mértéke: foglalkoztatót terhelő bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-a (max. br. 350 000 Ft/fő/hó)
  E bérköltség támogatás elnyeréséhez szükséges, hogy a munkaadónál a résztvevő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését eredményezze.
  A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg a résztvevő munkaviszonyát, valamint, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefüggő okból történő felmondással nem szünteti meg a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát sem.

Vállalkozóvá válási támogatás

Kérelemre legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a támogatás folyósításának kezdő időpontjában érvényben lévő kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő, vissza nem térítendő támogatás. (A támogatás felhasználásának a helye Zala vármegye.)

Támogatás mértéke 2023-ban 232 000Ft/fő/hó

 

A fenti adatok tájékoztató jellegűek, részletes információt az alábbi elérhetőségeken kérhet: