A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyílt felhívást hirdet a Zala megyei önkormányzatok számára

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 „A határon átnyúló állami intézmények kapacitásnövelése a fenntartható energiatervezés és energiakezelés, valamint az éghajlatváltozás enyhítése terén” című, HUHR/1901/3.1.1/0048 számú, SEPIaM-CC
akronimmal rendelkező projekt  megvalósítása során a projektpartnerek díjmentesen egy-egy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) dolgoznak ki egy Zala megyei önkormányzat, valamint egy a horvátországi Muraközben működő helyi önkormányzat számára.

Az akcióterv megoldást nyújt a túlzott energiafogyasztás csökkentésére, alternatívát mutat az energiafelhasználásban egyaránt, segíti a jövőbeni beruházások tervezését, nem utolsó sorban számos Európai Uniós pályázat esetében előnyt jelent, ha az önkormányzat már rendelkezik Akciótervvel, hosszútávon pedig így csökken a település energiafelhasználása – a lakosság számára a rezsiköltség –, függetlenedik az energiaszolgáltatóktól és élhetőbb lakókörnyezet jöhet létre.

Pályázat témája: egy Zala megyei önkormányzat számára díjmentesen egy Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése.

Pályázat időtartalma: 2021. április 01-30.

Pályázni a nyílt felhívási dokumentumban foglaltak alapján lehet.

A dokumentumok elérhetőek az alábbiak szerint.

SEPIaM-CC nyílt pályázati felhívás

SEPIaM-CC jelentkezési lap

SEPIaM-CC nyilatkozat

További információ:

Kozma Tímea, projektmenedzser

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.

Mobil: +36-30-487-4491

Email: 

Web: www.zmva.hu

 

„A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.”