ATM események

Az ATM for SMEs projekt sikeresen segítette a mikrofinanszírozáshoz történő hozzáférést és hozzájárult a releváns szakmapolitika fejlesztéséhez és adaptálásához 2016-2021 között.

A válság új lendületet adott a mikrofinanszírozási programoknak; Európa szerte megfelelő kezdeményezéseket látunk a válság hatásainak enyhítésére.

A partnerség további tapasztalatcserét tervez a válságból való kilábalás elősegítéshez, és annak szakpolitikai illeszkedéséhez 2021 október és 2022. szeptembere között.  A meghosszabbított projekt a tapasztalatcserére, a tanulásra és a regionális politikák fejlesztésére összpontosít, hogy a mikrofinanszírozással és a válságtűrő képességek fokozására meghozott  intézkedések megalapozottak, finanszírozhatók és hozzáférhetőek legyenek.

A szakpolitikai változások a hatékonyabb gazdaságpolitika (pályázati felhívások szervezése vagy a projektek kiválasztásának módja), új projektek generálásán és strukturális változtatásokon (a szakpolitikai eszköz módosításán) keresztül valósulnak meg. Ezek a fejlesztések lehetővé teszik olyan helyi akciók megvalósítását, melyeket az új válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tapasztalatcserék ösztönöztek (esetleg mikrofinanszírozással kombinálva).

A projekt fő tevékenységei az interregionális tanuláshoz kapcsolódnak (negyedévenkénti partnertalálkozókáltal), amely az 5 éves időtartamú projektben meghatározott menetrendet követi (csereszemináriumok, sikertörténetek bemutatása, szakpolitikai ajánlások). A partnerek megvitatják a legjobb gyakorlatokat, szakpolitikai ajánlásokat készítenek a helyi fejlesztésekhez az érintettekkel történő találkozok során. A projekt fő eredménye 7 továbbfejlesztett szakpolitikai ajánlás lesz projekt szinten, továbbá 1 közös jelentés a mikrohitel jelentőségéről a COVID-19-cet követő helyreállítási folyamatokban, ezek előkészítéséhez a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2 rendezvényt szervez a témában érintettek számára.

Tisztelt Pályázó! 

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az alábbi árajánlatkéréssel fordul Önökhöz:

Az ajánlatkérés tárgya:

Jelen ajánlatkérésnek az 1. számú mellékleteként meghatározott feladatok elvégzése, mely feladatok az Interreg Europe 2014-2020 Program, továbbá az Interreg Europe Call for additional activities (5th call), Access to Microfinance for Small and Mediumsized Enterprises című, PGI01356 számú, ATM for SMEs akronimmal rendelkező projekt keretein belül valósulnak meg.

Projekt ismertető:

The ATM for SMEs project was successful in facilitating the access to microfinance in terms of improving relevant polices and adopting GPs. The crisis gave a new momentum to microfinance programs; across Europe we see relevant initiatives to mitigate the impact of the crisis.

The partnership plans to further exchange experiences on such initiatives, in terms of how they facilitate the recovery from the crisis, and how they fit in to the policy environment. The add-on project will focus on exchange of experiences, learning and influencing regional policies so that measures related to microfinance and crisis resiliency can be well grounded, funded and accessible.

The policy changes will happen through improved governance (organising calls or the way projects are selected), new projects generated and structural change (modifying the the policy instrument). These improvements will enable the realization of local actions, which were inspired by the exchange of experiences on the new crisis recovery measures (possibly combined with microfinance).

The main activities are related to interregional learning (4 quarterly partner meetings) which will follow the agenda established in the 5-year project (exchange seminars, presentation of success stories, policy discussions). The partners will discuss the lessons learnt and prepare the local policy improvements in the framework of the meetings of the stakeholder group, including policy responsible bodies (1/semester/regional partner).

There are no changes in the partnership. The advisory partner will help interpreting the findings of the learning events in European context, especially regarding the policy environment.

The main outputs are: 7 policies improved by the project, 1 joint report on the role of microfinance within the context of COVID-19 recovery efforts; interregional exchange of experience (4 meetings), 2×8 stakeholder meetings, virtual publication with dissemination purpose, 2 newsletters and updates of the webpage.

Project implementation process:

Semester 1.:

The partners will prepare short assessment on the effects of COVID crisis on local SMEs, and map the new initiatives and responses. This will be the basis for the discussion on the 2 virtual meetings (months 2 and 5)

Topic of meeting 1: new eligible activities in the upcoming calls which can support diversification, transformation and crisis resilience. The findings will benefit mostly the policy improvement for PP3, PP6 (new projects generated, possibly including such activities) and also the LP, PP4 and PP5ZMVA (improved governance, measures enriched with such activities).

Topic of meeting 2: complex financial instruments supporting recovery efforts. The findings can help mostly the policy improvement for PP7 and PP9 (improved governance, refined conditions for financial instruments).

1 stakeholder meeting/regional partner will be organized to discuss the learning and policy improvement. The LP will publish a newsletter and ensure the update of the project website. The LP will organize a short virtual kick-off meeting in month 1.

Semester 2.:

The partners will ensure that the exchange of experiences will effectively lead to further policy improvements.

Topic of meeting 3 (month 8): promoting financial inclusion by creating favourable loan conditions and accessible guarantees. The findings will benefit mostly the policy improvement for PP2 (improved governance, adequately shaping the new measures). This meeting will be hosted by PP6, whose policy (ISIF) is the only one belonging to the 2014-20 programming period and is the most likely to deliver concrete results by the date of meeting 3. The new project showcased can be useful for the whole partnership, by providing a complex approach to helping MSME restructuring and facilitating access to finance.

Topic of meeting 4 (month 12): will be a final conference hosted by the LP, evaluating the policy improvements achieved and discussing how to ensure long-term durability of the results (selection and implementation of new projects based on the improved policies) and how to monitor territorial impact.

The advisory partner EMN will prepare a study on role of microfinance within the context of COVID recovery efforts. The goal of the study is to analyse and evaluate innovative financial instruments and successful policy responses to better serve the MSMEs evolving needs with microfinance in a post COVID scenario, based on the experience sharing in the ATM for SMEs project. The key findings can help the partners designing and implementing better the policy change.

For dissemination purposes, the LP will prepare a virtual publication on the project’s achievements, with explanations, short embedded videos and infocharts for decision makers. This can help elevating the findings and recommendations from the project to higher level policy promoters, influence other regional actors (outside the partnership), and gain visibility to the project results.

The LP will also prepare a newsletter and ensure updating the project website.

The planned policy instrument of Zala Count Foundationd for Enterprise Promotion/ZMVA:

Economy Development Strategic Plan 2030 of City of Zalaegerszeg (PP5):

Economy Development Strategic Plan 2030 of City of Zalaegerszeg is a complex program managed by the Municipality of Zalaegerszeg. The policy was approved in 2020 and it is in its operational phase. It contains strategic and some specific objectives to develop local economy (Chapter 5.1 Financial tools, and 5.2.3 SME development). These objectives will be realized with the cooperation of ZMVA, named in the policy instrument as partner of the policy responsible body.

The main objective of the program is to empower local enterprises to adapt to the new challenges of economy, in particular to support their digitalization strategies. The priorities of the policy are: improving the innovation potential of the region, extending the business opportunities of SMEs in the region and implementing new, competitive technologies for SMEs.

Expected changes as benefit of the ATM for SMEs project:

Creating a new measure (thematic call)  to “Priority 5.2.3 – SME development” of  the PI, which will enable new projects in the field of SME digitalizations and crisis resiliency transformations.

 In Economy Development Strategic Plan 2030 of City of Zalaegerszeg, chapter 5.2.3 (SME development) of the policy instrument will be improved with new calls for proposals, so that it will enable the realization of some of the newly released COVID-19 responses, mapped and shared in the ATM for SMEs project. The fields tackled by this new call are digital transformation and other crisis resiliency measures.

 Influence of the partner on the policy change: Since ZMVA is named as the partner of the policy promoter in the implementation of the stategy, it will have direct influence on the final version of the policy, and also on shaping the new calls for proposals (to be lauched from 2022).

Concrete example for policy improvement:

The PP5 will add new measures and objectives to the „Financial Tools” and „SME development”  chapters of  the PI so as to encourage local SMEs to create digital solutions and crisis resiliency transformations.

The policy is already operational, the Municipaliy of Zalaegerszeg approved it in 2020. The concrete goal is to modify the measure of Chapter 5.1 (Financial tools) and chapter 5.2.3 (SME development) of the policy instrument. An overview is expected by the end of ATM project.

 

Alkalmassági feltételek:

Referencialista a hasonló típusú tevékenységek megnevezésére az elmúlt 3 évben legalább két alkalommal

Az ajánlatkérő képviselője, egyéb információ:

Kozma Tímea
Projektmenedzser
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság 17.
T: +36/92 316-033
e-mail cím:

A megadott határidők tervezett határidők, melyek a projekt menete során módosulhatnak.

A szerződéses feladatok, a tevékenységek, a dokumentumok kis mértékben módosulhatnak, vagy nem kerülnek megvalósításra az esetlegesen felmerülő COVID-19 vírushelyzet és hatásai miatt, szükség esetén erről egyeztet a megrendelő a vállalkozóval. Minden egyes tevékenységhez a megrendelő által megadott templateket szükséges használni. A templatek nyelve angol, így azokat angol nyelven szükséges elkészíteni.

Az ajánlatokat kérjük tételes bontásban euroban, nettó és bruttó árban megadni, a meghatározott forma alapján szíveskedjék.

Az árajánlatokat kérjük legkésőbb 2021.09.20. 16:00 óráig eljuttatni a következő címre:

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.

 

A feladat odaítélésének módja:

A szakmailag megfelelő ajánlatok közül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevővel kerül sor a vállalkozói szerződés megkötésére.

Számlázás, fizetési feltételek:

Vállalkozó a meghatározott összegű és a Megrendelő útmutatásai alapján a nemzeti eljárásrendnek megfelelően kiállított számlát köteles megküldeni a Megrendelő részére. A számla kiállítása és kiegyenlítése Euroban történik.

Megrendelő a Vállalkozó benyújtott számla ellenében a vállalkozói díjat a Vállalkozó bankszámlájára utalja át a számla kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül.

A vállalkozói díj késedelmes átutalása esetén a Vállalkozó a törvényes késedelmi kamatot számolhatja fel.

A kért ajánlat tartalmazza a szokásos ajánlati tételeket (az 1.számú melléklet alapján megadott formában). Az ajánlattevő az aláírásával igazolja, hogy az adott munkafeladatot és a fizetési feltételeket megértette és azt az ajánlatkérésnek megfelelően szerződésszerűen fogja elvégezni.

A szerződéskötés várható időpontja: 2021.09.27. 14:00 óra

Ajánlatát és együttműködését előre is köszönjük.

                                                   Tisztelettel:

                                                                                  Varga Miklós
                                                                                  Ügyvezető igazgató helyettes

1.sz melléklet

ATM mikrofinanszírozási zárókoferencia

We would like to inform you that the Access To Microfinance for Small- and Medium Sized Enterprises (ATM for SMEs) Interreg Europe project reaching its end during the beginning of the next year.

The “ATM for SMEs” project aimed at improving the access to microfinance in 8 European regions. During the 5 years of the project, the partners shared good practices how to make it easier for local micro enterprises to access microfinance and other business development services. Based on the lessons learnt, 8 local policies were updated and several local actions launched.

We invite you and we would appreciate if you can join to the final (online) conference of the ATM for SMEs project which will be held on:

8 December 2020, from 9.30 – 14.15 (CET)

Please register to the event here:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcud-CvqD0rHdHHCTSgU76adkoNsFBDKKdr

The agenda includes:

• Guest speakers from the Hungarian Ministry of Finance and the Interreg Europe Joint Secretariat
• Presentations, videos from the Lead Partner and project partners which summarize the 5 years of project implementation and the recent developments in the COVID crisis
• Project film „Dare to dream, dare to live – The film about Microentrepreneurs and Microfinance”

Dissemination event

Invitation

We kindly invite you to the following event, organized in the framework of the “ATM for SMEs” project

Dissemination event:

Learnings and recommendations from the “ATM for SMEs” project

which will take place on 10 November, 9.00 – 12.00 am CET

Link to the event: https://zalamegyeivallalkozasfejlesztesialapitvany.my.webex.com/

Meeting number: 163 157 0430

Password: atmp2020

Agenda

9.00 – 10.30

Block 1: Learnings and messages from the “ATM for SMEs” project

  • Welcome by LP
  • Video compilation of recent professional events, where project partners were presenting
  • Presentation of the LP on the project’s achievements
  • Short presentations of project partners on the most important learnings from the project (ppt template attached)
  • Q&A

10.45 – 12.00

Block 1: Microfinance and COVID-19: possibilities and initiatives to help SMEs hit by the recession (roundtable)

  • Partners will discuss good practices from the ATM partnership, and also make some suggestions towards the decision makers how they can leverage the potential of microfinance during the crisis

The project is implemented through the Interreg Europe programme co-financed by ERDF.

ATM – IX. Stakeholder group meeting

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint az Interreg Europe 2014-2020 Programban megvalósuló Access to Microfinance for Small and Mediumsized Enterprises, ATM for SMEs PGI01356. számú projekt, résztvevő partnere meghívja Önt az

ATM – IX. Stakeholder group meetingre

amely 2020. október 21-én  14:00 órai kezdettel kerül megtartásra

Zalaegerszegen, Rákóczi u. 2-4, 2 emeleten

Rövid projekt ismertető:

A hitelhez való hozzáférés hiánya és a pénzügyi kirekesztettség komoly akadályt jelent a vállalkozások létesítése szempontjából számos európai régióban. A KKV-k mikrofinanszírozása valamint a szociális vállalkozások támogatása egy letesztelt és bizonyított eszköz, amely hozzájárul a magas minőséghez és a fenntartható foglalkoztatáshoz, segít a különbségek és a szegénység mérsékelésében, és ily módon hozzájárul az Európa 2020-as stratégia „inkluzív növekedés” prioritás megvalósításához.

Az ATM for SMEs projekt célja, hogy javítsa a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférést a résztvevő régiókban a helyi innovatív megoldásokhoz kapcsolódó ismeretek megosztása és kicserélése révén.

A konzorciumot az RVA vezeti, és a konzorciumban egyenlő mértékben képviseltetik magukat az irányító hatóságok és mikrofinanszírozó szervezetek, illetve egy európai szintű tanácsadó partner.

A projekt keretén belül tervezett intenzív régiók közti politikacsere és tanulási folyamat lehetővé teszi a jó gyakorlatok megvalósíthatóságára vonatkozó bizonyítékok összegyűjtését, és a résztvevő régiókban felhalmozódott tapasztalatok kiaknázását.

ATM for SMEs  projekt eredményei, jó gyakorlatok

A projekt megvalósítása során (2016-2021) számos jó gyakorlatot ismerhettünk meg a projekt partnereinktől a mikrofinanszírozás, induló vállalkozások támogatása területén ,melyet beépítettünk a saját tevékenységeink közé is. A Zala Megyei Innovatív Foglalkoztatási Paktum projekt jó gyakorlatokat vett át a horvát PORA Fejlesztési Ügynökségtől,az induló és mikrovállalkozások finanszírozása területén

Program:

14:00 – 14:30 14:30 – 14:45     15:45 – 16:15       16:15 – 16:40     16:40 –Regisztráció Köszöntő Kókai Miklós, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel  menedzsere az ATM for SMEs projekt eredményei, jó gyakorlatok Kókai Miklós, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel  menedzsere   Kókai Miklós, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel menedzsere Interaktív véleménycsere

ATM – IX. Stakeholder group meeting

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint az Interreg Europe 2014-2020 Programban megvalósuló Access to Microfinance for Small and Mediumsized Enterprises, ATM for SMEs PGI01356. számú projekt, résztvevő partnere meghívja Önt az

ATM – IX. Stakeholder group meetingre

amely 2020. július 07-én  14:00 órai kezdettel kerül megtartásra

Zalaegerszegen, Rákóczi u. 2-4, 2 emeleten

Rövid projekt ismertető:

A hitelhez való hozzáférés hiánya és a pénzügyi kirekesztettség komoly akadályt jelent a vállalkozások létesítése szempontjából számos európai régióban. A KKV-k mikrofinanszírozása valamint a szociális vállalkozások támogatása egy letesztelt és bizonyított eszköz, amely hozzájárul a magas minőséghez és a fenntartható foglalkoztatáshoz, segít a különbségek és a szegénység mérsékelésében, és ily módon hozzájárul az Európa 2020-as stratégia „inkluzív növekedés” prioritás megvalósításához.

Az ATM for SMEs projekt célja, hogy javítsa a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférést a résztvevő régiókban a helyi innovatív megoldásokhoz kapcsolódó ismeretek megosztása és kicserélése révén.

A konzorciumot az RVA vezeti, és a konzorciumban egyenlő mértékben képviseltetik magukat az irányító hatóságok és mikrofinanszírozó szervezetek, illetve egy európai szintű tanácsadó partner.

A projekt keretén belül tervezett intenzív régiók közti politikacsere és tanulási folyamat lehetővé teszi a jó gyakorlatok megvalósíthatóságára vonatkozó bizonyítékok összegyűjtését, és a résztvevő régiókban felhalmozódott tapasztalatok kiaknázását.

Mikrohitelezés – COVID

Magyarországon az új típusú koronavírus megjelenése miatt a kormányzat számos intézkedést hozott 2020. március közepén, mely egyaránt érintette a lakosságot, az állami intézményrendszert, bankrendszert és a vállalkozókat is. A magyarországi döntéshozók rendeletekben határoztak a gazdaságot érintő változásokról.

Annak ellenére, hogy a rendeletek közvetlenül nem vonatkoznak az Alapítványok által működtetett hitelprogramokra a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) azonnal úgy döntött, hogy saját hitelprogramjaiban is figyelembe veszi és alkalmazza ezen rendeletekben foglalt, a vállalkozókat érintő döntéseket.

Alapítványunk további lépéseket is tervez annak érdekében, hogy hitelprogramjaink feltőkésítésével a rászoruló mikro és kisvállalkozásoknak a pénzügyi forrást tudjon biztosítani.

Program:

14:00 – 14:30 14:30 – 14:45     15:45 – 16:15       16:15 – 16:40     16:40 –Regisztráció Köszöntő Kókai Miklós, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel  menedzsere A mikrohitelezés  gyakorlatai, az ATM for SMEs projektben megszerzett tapasztalatok alapján Kókai Miklós, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel  menedzsere Koronavírus hatásai a mikrofinanszírozás területén Kókai Miklós, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány mikrohitel menedzsere Interaktív véleménycsere


ATM – VIII. Stakeholder group meeting

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, mint az Interreg Europe 2014-2020 Programban megvalósuló Access to Microfinance for Small and Mediumsized Enterprises, ATM for SMEs PGI01356. számú projekt, résztvevő partnere meghívja Önt az

ATM – VIII. Stakeholder group meetingre

amely 2020. február 18-án  14:00 órai kezdettel kerül megtartásraZalaegerszegen a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány épületében.

(Cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 17.).

Rövid projekt ismertető:

A hitelhez való hozzáférés hiánya és a pénzügyi kirekesztettség komoly akadályt jelent a vállalkozások létesítése szempontjából számos európai régióban. A KKV-k mikrofinanszírozása valamint a szociális vállalkozások támogatása egy letesztelt és bizonyított eszköz, amely hozzájárul a magas minőséghez és a fenntartható foglalkoztatáshoz, segít a különbségek és a szegénység mérsékelésében, és ily módon hozzájárul az Európa 2020-as stratégia „inkluzív növekedés” prioritás megvalósításához.

Az ATM for SMEs projekt célja, hogy javítsa a mikrofinanszírozáshoz való hozzáférést a résztvevő régiókban a helyi innovatív megoldásokhoz kapcsolódó ismeretek megosztása és kicserélése révén.

A konzorciumot az RVA vezeti, és a konzorciumban egyenlő mértékben képviseltetik magukat az irányító hatóságok és mikrofinanszírozó szervezetek, illetve egy európai szintű tanácsadó partner.

A projekt keretén belül tervezett intenzív régiók közti politikacsere és tanulási folyamat lehetővé teszi a jó gyakorlatok megvalósíthatóságára vonatkozó bizonyítékok összegyűjtését, és a résztvevő régiókban felhalmozódott tapasztalatok kiaknázását.

A generációváltás és a mikrohitelezés lehetőségeinek a kiaknázása témája az eseménynek.

Program:

14:00 – 14:30 14:30 – 14:45     15:45 – 16:15       16:15 – 16:40   16:40 –Regisztráció Köszöntő Csalló Andrea, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgató helyettese A mikrohitelezés jó gyakorlata, az ATM for SMEs projektben megszerzett tapasztalatok alapján Csalló Andrea, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgató helyettese Mikrohitelezés és a generációváltás lehetőségei a KKV szektorban Lambertné Katona Mónika, a BGE mesteroktatója és projektigazgatója Interaktív véleménycsere
A képhez tartozó alt jellemző üres; int-europe-1.png a fájlnév
Keressen minket!

Telefon
+36 92 316 033

E-mail

Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
8360 Keszthely, Szalasztó utca 22.
8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 10.

Ügyfélfogadás
Hétfő – Csütörtök: 08:00–15:30
Péntek: 8:00–14:00

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kövessen minket!