SEPIaM-CC események

Harmadik projekttalálkozó

2021. június 8-án került megrendezésre a SEPlaM-CC projekt hálózatépítő eseménye, valamint a harmadik projektpartner találkozója. A rendezvényt a Muraközi Energetikai Ügynökség rendezte a csáktornyai Technológiai és Innovációs Központ épületben. A találkozó során a projektpartnerek konzultáltak azon kulcsfontosságú lépésekről, amelyek a harmadik jelentési időszak végéig (2021 június vége) kerülnek megvalósításra, valamint a következő jelentési időszakokban szükséges tevékenységekről. A partnerek összegezték a kötelező projekttevékenységeket, melyek alapján a projekt előrehaladását megfelelőnek találták, jelentős eltérések a projekt kimenetelének szempontjából nem merültek fel.

 Első hálózatépítő esemény – Csáktornya

A Muraközi Energetikai Ügynökség 2021 június 08-án bonyolította le a projekt első határon átnyúló hálózatépítő eseményét csáktornyai a Technológiai és Innovációs Központban. Az „Együttműködés, tudásmegosztás és tapasztalatcsere az energiatervezés és az éghajlatváltozás mérséklésének területén” című workshop az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 keretében megvalósuló, SEPIaM-CC projekt keretein belül került megrendezésre.

A határon átnyúló hálózati esemény fő célja az érintett felek között horvát-magyar határon átnyúló hatékony együttműködés kialakítása; az energia-, éghajlattervezéshez, a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervek kidolgozásához szükséges közös határon átnyúló stratégiai módszertan kidolgozása.

A workshop célcsoportja: helyi és regionális önkormányzatok, energetikai és fejlesztési ügynökségek, kis- és középvállalkozások, nonprofit szervezetek és minden azon további releváns érdeklődők, akik kulcsszerepet játszanak az energia- és éghajlattervezés folyamatában. A rendezvény horvát- magyar nyelvű tolmácsolással került megrendezésre.

Alen Višnjić Úr, a Muraközi Energetikai Ügynökség igazgatója, köszöntötte a résztvevőket és megnyitotta az eseményt, majd kollegái röviden bemutatták a SEPlaM-CC projektet, annak tevékenységeit, céljait és a várható eredményeket. Ezt követően az érdeklődők további előadásokat hallhattak a stratégiai energia- és éghajlattervezés, a fenntartható energia és az éghajlatváltozás cselekvési tervek, a kisvárosok fenntartható energia- és éghajlatváltozás cselekvési terveinek kidolgozása terén.

A workshop második felét a „Kihívások az energiával és éghajlattal kapcsolatos stratégiai és tervezési dokumentumok elkészítésében és megvalósításában” című panelbeszélgetésnek szentelték az alábbi beszélgetőpartnerekkel:
Ivan Plačko – a muraközi Technológiai és Innovációs Központ igazgatója;
Miroslav Hržić, Prelog város gazdasági tanácsadója;
Velimir Šegon, az Északnyugat-Horvátország Regionális Energiaügynökség igazgatóhelyettese.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány nyílt felhívást hirdet a Zala megyei önkormányzatok számára

Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 „A határon átnyúló állami intézmények kapacitásnövelése a fenntartható energiatervezés és energiakezelés, valamint az éghajlatváltozás enyhítése terén” című, HUHR/1901/3.1.1/0048 számú, SEPIaM-CC
akronimmal rendelkező projekt  megvalósítása során a projektpartnerek díjmentesen egy-egy Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP) dolgoznak ki egy Zala megyei önkormányzat, valamint egy a horvátországi Muraközben működő helyi önkormányzat számára.

Az akcióterv megoldást nyújt a túlzott energiafogyasztás csökkentésére, alternatívát mutat az energiafelhasználásban egyaránt, segíti a jövőbeni beruházások tervezését, nem utolsó sorban számos Európai Uniós pályázat esetében előnyt jelent, ha az önkormányzat már rendelkezik Akciótervvel, hosszútávon pedig így csökken a település energiafelhasználása – a lakosság számára a rezsiköltség –, függetlenedik az energiaszolgáltatóktól és élhetőbb lakókörnyezet jöhet létre.

Pályázat témája: egy Zala megyei önkormányzat számára díjmentesen egy Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése.

Pályázat időtartalma: 2021. április 01-30.

Pályázni a nyílt felhívási dokumentumban foglaltak alapján lehet.

A dokumentumok elérhetőek az alábbiak szerint.

SEPIaM-CC nyílt pályázati felhívás

SEPIaM-CC jelentkezési lap

SEPIaM-CC nyilatkozat

További információ:

Kozma Tímea, projektmenedzser

Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.

Mobil: +36-30-487-4491

Email: 

Web: www.zmva.hu

 „A projekt az EU támogatásával a Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.”

Második partnertalálkozó

 

A Muraközi Energetikai Ügynökség (Međimurska energetska agencija d. o. o. MENEA), valamint a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA) 2021. február 5-én tartotta a második projektpartner találkozót, melyet virtuális formában a ZOOM platformon keresztül bonyolítottak le.

A találkozó során a Muraközi Energetikai Ügynökség bemutatta a projekt tevékenységeit, majd a partnerek közösen meghatározták a következő tevékenységek megvalósításához szükséges lépéseket.

A találkozó témái a következők voltak: projekt menedzsment, kommunikációs tevékenységek, a fenntartható energetikai tervezés jelenlegi gyakorlatának elemzése, a stratégia tervezés, a SECAP fejlesztésének, módszertanának kidolgozása, valamint a kapacitásnövelés és a határokon átnyúló együttműködés fejlesztése.

A találkozó eredményesen zárult. A konzorciumban részt vevő partnerek meghatározták azokat a  tevékenységeket, amelyeket a projekt megvalósításának következő hónapjaiban hajtanak majd végre.

Energiahatékonyság, klímavédelem

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részt vesz a „Határon átnyúló állami intézmények kapacitásnövelése a fenntartható energiatervezés, energiakezelés, valamint az éghajlatváltozás enyhítése terén”, SEPIaM-CC című, HUHR/1901/3.1.1/0048 számú magyar-horvát projektben, amelynek keretében nyitókonferenciát szervezett 2020 szeptember 10-én Lenti városában.

A húsz hónapos projekt célja az, hogy fenntartható energiapolitika valósuljon meg a határmenti horvát-magyar régiókban, valamint mindenki számára iránymutatóak legyenek a közintézmények fenntartható energiatervezése és energiakezelése. A projekt részletes törekvései a következők: fenntartható környezet megteremtése, az életminőség javítása, az éghajlatváltozás csökkentése, az energiahatékonyság növelése, a már kialakult jó példák átültetése a gyakorlatba, a közös célok megfogalmazása, a lakosság és a hatósági szervezetek bevonása és együttműködése.

Ahhoz, hogy a SEPIaM-CC projekt ezen célkitűzési megvalósulhassanak, a projekt szakértői megvizsgálják a meglévő energia- és éghajlattervezéssel, éghajlatkezeléssel kapcsolatos stratégiai dokumentumokat, korszerű pénzügyi és energetikai elemzéseket végeznek, határon átnyúló munkaértekezleteket szerveznek,  ahol egyeztetik a horvát-magyar vizsgálatokat, melyek alapján egy horvát-magyar módszertant dolgoznak ki, arra a célra, hogy előmozdítsa a felek közötti együttműködést az éghajlatváltozás megállítása érdekében.

További információ: www.zmva.hu

A projekt az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Keressen minket!

Telefon
+36 92 316 033

E-mail

Ügyfélszolgálat
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 17.
8360 Keszthely, Szalasztó utca 22.
8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4.
8800 Nagykanizsa, Sugár utca 10.

Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00–15:30
Kedd: 8:00–12:00 és 13:00–15:30
Szerda: nincs
Csütörtök: 8:00–12:00 és 13:00–15:30
Péntek: 8:00–12:00

Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kövessen minket!